Prin utilizarea acestui site, ziarulpozitiv.ro, sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare meţionate în aceasta pagină. Accesul şi utilizarea acestui site sunt supuse următorilor termeni şi condiţii de utilizare şi tuturor legilor şi regulamentelor aplicabile. Accesând şi utilizând site-ul, acceptaţi, fără limitări sau calificări, aceşti termeni şi condiţii şi luaţi la cunoştinţă că orice alte acorduri între dumneavoastră şi terţe părţi cu privire la utilizarea site-ului sunt înlocuite prin prevederile prezentului document. Dacă nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi, fără limitări sau calificări, Termenii şi Condiţiile de Utilizare ale acestui site, vă rugăm să părăsiţi această platformă. 

Prin continuarea utilizării serviciilor şi produselor oferite de site-ul ziarulpozitiv.ro confirmaţi că sunteţi de acord cu Termenii şi Condiţiile de Utilizare mai jos menţionaţi.

***TERMENI GENERALI***

a. Site-ul https://ziarulpozitiv.ro/, numit generic în continuare ZIARUL POZITIV, este proprietatea SC Bonsai Solutions SRL  . Accesarea acestui site ori a oricărei părţi din acest site presupune acordul tacit cu termenii ce urmează. Acordul de utilizare îşi produce efectele între dumneavoastră şi SC Bonsai Solutions SRL. Acceptarea se consideră tacită şi fără rezerve.

b. ZIARUL POZITIV poate schimba conţinutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terţe persoane.

c. Continuând să utilizaţi site-ul presupune acordul dumneavoastră tacit şi acordul în întregime la Termenii şi condiţiile prezentate în cele ce urmează. Utilizarea presupune acceptarea regulilor ZIARUL POZITIV.

d. ZIARUL POZITIV poate schimba, suspenda sau întrerupe, în orice moment, fără a anunţa în prealabil, site-ul. ZIARUL POZITIV poate limita accesul la site ori la anumite părţi din site. Totodată, ZIARUL POZITIV poate limita accesul la anumite facilităţi/frame-uri din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări şi fără vreo răspundere.

1. CONŢINUTUL

a. Conţinutul site-ului este destinat uzului personal, fără scop direct ori indirect comercial. Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video – generic numite conţinut) sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare – privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 – privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992, republicată – privind protecţia desenelor şi modelelor. Lipsa menţiunii privind unele texte legale ori dispoziţii incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.

b. Site-ul şi Conţinutul sunt protejate de către Legea drepturilor de autor din România, precum şi de dispoziţiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Dumneavoastră nu puteţi copia, stoca, modifica ori transfera cu orice titlu, în parte ori întreg site şi/sau conţinutul. Exploatarea este liberă, sub condiţia non-comercialităţii şi respectării termenilor impuşi de către ZIARUL POZITIV.

c. Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a Conţinutului este expres interzisă, fără acordul prealabil şi scris al ZIARUL POZITIV.

d. ZIARUL POZITIV nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părţi din Conţinut în orice mediu.

e. În cazul în care consideraţi că orice material publicat pe acest site de echipa redacţională sau de oricine altcineva încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne sesizaţi acest lucru printr-un mesaj trimis la adresa publicată în secţiunea Contact a site-ului sau pe adresa de e-mail [email protected].

f. NU publicăm articole pe subiectele: Încălcarea legii românești, PR Negativ, promovarea Concurenței Neloiale, Erotic, Pariuri și Marketing Politic.

2. DREPTURILE DE AUTOR

a. Toate drepturile rezervate. SC Bonsai Solutions SRL – acordă permisunea de a utiliza site-ul ziarulpozitiv.ro în următoarele condiţii:

b. Sunt interzise copierea, modificarea, expunerea, refolosirea, reproducerea, publicarea, autorizarea, acordarea de licenţă de folosire, crearea de lucrări derivate din, sau să transferaţi, să vindeţi sau să folosiţi Conţinutul publicat de către SC Bonsai Solutions SRL – în reorganizare pe acest site, materialele protejate prin legile naţionale şi internaţionale de copyright, în alt mod decât cu acordul scris al SC Bonsai Solutions SRL – în reorganizare precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului ziarulpozitiv.ro, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective.

c. Este interzis să folosiţi site-ul ziarulpozitiv.ro pentru a afişa sau transmite orice fel de material ce are caracter ameninţător, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, licenţios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naştere unei infracţiuni, sau ar putea conduce la răspunderea civilă, sau ar încălca în alt mod legea. SC Bonsai Solutions SRL – va coopera cu oricare dintre autorităţile desemnate să aplice legea şi se va conforma cu orice sentinţă judecătorească prin care se cere sau se ordonă societăţii SC Bonsai Solutions SRL – în reorganizare să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afişa sau transmite orice fel de informaţie sau material de acest fel pe sau prin intermediul site-ului ziarulpozitiv.ro

d. Este interzisă redistribuirea vreunei pagini din site prin framing cu excepţia existenţei unui acord scris din partea SC Bonsai Solutions SRL cu privire la acceptul redistribuirii vreunei pagini. 

e. Este interzis să utilizaţi site-ul ziarulpozitiv.ro în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial fără acordul SC Bonsai Solutions SRL. 

f. Preluarea de informaţii de către alte site-uri web poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagina de către SC Bonsai Solutions SRL- în reorganizare, cu excepţia unui acord, valabil şi recunoscut de ambele parţi, utilizator şi SC Bonsai Solutions SRL- în reorganizare.

g. SC Bonsai Solutions SRL-  aprobă preluarea fără cost a materialelor de presă purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, doar în limita a 150 de semne, spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor, asigurându-se astfel atât libera circulaţie a informaţiei, cât şi caracterul de «revistă a presei» susţinut de paginile de internet în cauză.

În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei. Preluarea a mai mult decât cele prevăzute anterior se poate realiza doar în condiţiile unui acord, financiar sau de altă natură, încheiat cu SC Bonsai Solutions SRL.

Sursa ziarulpozitiv.ro va fi citată, cu link către site, în primul paragraf .La sfârşitul ultimului paragraf al ştirii şi în cadrul acestuia se va preciza “Integral pe ZIARUL POZITIV.” (sau o formulă echivalentă, practicată de site-urile în cauză), această formulă având link în ziarulpozitiv.ro.

De asemenea, la sfârşitul ştirii, după ultimul paragraf şi în afara acestuia (sau la începutul ştirii, în funcţie de layout-urile site-urilor în cauză), se va preciza în mod vizibil: “SURSA: ziarulpozitiv.ro”, cu link către site-ul ziarulpozitiv.ro.

Mediile offline se supun de asemenea termenilor agreaţi de către SC Bonsai Solutions SRL şi în conformitate cu prevederile Legii drepturilor de autor din România.

h. ZIARUL POZITIV, logo-uL şi oricare derivaţie a logo-ului aprobat şi validat de către SC Bonsai Solutions SRL-  şi ziarulpozitiv.ro sunt proprietatea SC Bonsai Solutions SRL, niciuna dintre ele neputând fi utilizată fără acordul scris al SC Bonsai Solutions SRL, indiferent de mediul în care se doreşte utilizarea lui.

3. RĂSPUNDERI

a. Prin utilizarea site-ului ziarulpozitiv.ro, dumneavoastră sunteţi singurul responsabil atât faţă de terţi, cât şi faţă de ZIARUL POZITIV în legătură cu accesarea/utilizarea/exploatarea conţinutului. SC Bonsai Solutions SRL- în  şi societăţile sale afiliate, funcţionarii, directorii, agenţii sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conţinului său. SC Bonsai Solutions SRL- nu îşi asumă nicio responsabilitate şi nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau viruşi care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricarui material, informaţii, text, imagini, video sau audio de pe acest site.

b. SC Bonsai Solutions SRL-  prin site-ul ziarulpozitiv.ro îşi rezervă dreptul de a modifica, şterge orice mesaj postat pe site, intrepretat la discreţia ZIARUL POZITIV ca fiind abuziv, defăimător, obscen ori de natură a aduce vreo atingere unui drept legal protejat.

c. Utilizarea site-ului reprezintă faptul că declaraţi şi sunteţi de acord cu publicarea de către ZIARUL POZITIV a unui Conţinut, stabilit pe baza unor criterii proprii, Conţinut ce poate fi interpretat ca fiind publicat, prezentat într-o manieră care să nu fie conformă cu dorinţele dumneavoastră. Într-un astfel de caz, răspunderea ZIARUL POZITIV nu poate fi reţinută.

4. TRANSMITEREA DE INFORMAŢII CĂTRE ZIARUL POZITIV

a. Prin transmiterea de informaţii către SC Bonsai Solutions SRL-  şi oricare altă societate afiliate cu SC Bonsai Solutions SRL și către ziarulpozitiv.ro se înţelege funizarea de către dumneavoastră a unor materiale, incluzând, dar fără a se limita la mesaje, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video şi comentarii.

b. Transmiterea de informaţii către SC Bonsai Solutions SRL şi oricare altă societate afiliată cu SC Bonsai Solutions SRL  și către ziarulpozitiv.ro echivalează cu acceptul acordat către ZIARUL POZITIV şi societăţilor afiliate (colectiv încadrate drept ZIARUL POZITIV) ca liber de orice obligaţie privind achitarea unei plăţi şi/sau remuneraţii, ne-exclusiv şi pe o perioadă de 50 de ani, să utilizeze, copieze, publice, distribuie, în orice mod şi cu orice titlu, în orice mediu existent ori descoperit în viitor, aceste informaţii.

c. Totodată, prin transmiterea de informaţii către ZIARUL POZITIV, se prezumă acordul dumneavoastră privind despăgubirea ZIARUL POZITIV şi/sau a terţilor ca urmare a existenţei/naşterii unor prejudicii de orice fel din utilizarea, copierea, publicarea sau distribuirea respectivelor informaţii. ZIARUL POZITIV nu acceptă o răspundere limitată din partea furnizorului de informaţii.

d. ZIARUL POZITIV nu îşi asumă responsabilitatea pentru materialele postate pe acest site de alte persoane decât cele care au un contract semnat cu instituţia. Ne disociem de mesajele cu caracter rasist, xenofob, antisemit, calomniator, insultător, defăimător, obscen sau indecent publicate pe site de utilizatori în secţiunea de comentarii.

5. OBLIGATIILE UTILIZATORILOR LA ÎNREGISTRARE

a. Accesul la conţinutul online al site-ului ziarulpozitiv.ro este liber.

6. COOKIES

a. Site-ul ziarulpozitiv.ro foloseşte cookie-uri. Cookie-urile reprezintă date stocate pe hardul utilizatorului, conţinând informaţii despre utilizator. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor. De exemplu, prin introducerea unui cookie pe site-ul ziarulpozitiv.ro, va fi suficient ca un utilizator să se autentifice pe site decât o singură dată cu parola, câştigând astfel timp pe parcursul navigării pe pagina noastră. Dacă utilizatorul refuză un cookie, poate să utilizeze în continuare site-ul ziarulpozitiv.ro. Cookie-urile ne ajută la urmărirea şi segmentarea intereselor utilizatorilor noştri, pentru a intensifica experienţa vizitării site-ului nostru. Unii dintre partenerii noştri de afaceri folosesc cookie-uri pe site-ul nostru (de exemplu, cei care îşi fac publicitate). Cu toate acestea, nu avem acces şi nici nu putem controla aceste cookie-uri. Pentru mai multe informaţii şi pentru a vă exprima acordul cu privire la politica de utilizare cookie vă rugăm să accesaţi urmatoarea adresa online ziarulpozitiv.ro

7. PARTAJAREA ARTICOLELOR

a.Dacă utilizatorul doreşte să utilizeze serviciul nostru de partajare informându-şi un contact în legătură cu site-ul sau newsletterul nostru, SC Bonsai Solutions SRL nu va cere adresa de e-mail a destinatarului şi nici cea a expeditorului. ZIARUL POZITIV nu stochează această informaţie întrucât acţiunea se petrece în cadrul aplicaţiei de e-mail a expeditorului, SC Bonsai Solutions SRL- neavând acces la conturile dumneavoastră de corespondenţă indiferent de natura lor. 

8. OPŢIUNEA DE DEZABONARE

a. Utilizatorii au posibilitatea de a se dezabona în momentul în care nu mai doresc să primească un newsletter de la ziarulpozitiv.ro, prin intermediul link-ului de dezabonare conţinut în e-mail.Dezabonarea la newsletter se poate face prin intermediul link-ului din subsolul newsletterului. Pentru mai multe informatii cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal, vă rugăm să accesaţi adresa online https://ziarulpozitiv.ro/termeni-conditii/.

9. SECURITATE

a. SC Bonsai Solutions SRL- adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informaţiile personale ale utilizatorilor săi. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline, cât şi online. Formularele de abonare la newsletter-ul ziarulpozitiv.ro necesită introducerea unor date personale care vor fi protejate. Toate informaţiile despre utilizatori sunt confidenţiale. Doar angajaţii a căror activitate specifică implică lucrul cu informaţii personale (de exemplu, reprezentanţii serviciu clienţi) au acces la datele de identificare ale utilizatorilor. Serverele pe care sunt stocate informaţiile personale de identificare a utilizatorilor sunt localizate într-un loc securizat. Pentru mai multe informaţii cu privire la ce date prelucrăm, care sunt drepturile dumneavoastră şi informaţii generale cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal, vă rugăm să accesaţi adresa online https://ziarulpozitiv.ro/termeni-conditii/.

10. RĂSPUNDERE JURIDICĂ. DESPĂGUBIRI

a. Conţinutul acestui site, inclusiv ştirile, cotaţiile, datele şi alte informaţii, este furnizat de ZIARUL POZITIV şi de către furnizorii săi de conţinut. Acest site furnizează instrumente de informare, însă nu oferă niciun fel de sfat şi nici nu face vreo recomandare referitoare la anumite instrumente financiare, investiţii sau produse.

b. ZIARUL POZITIV nu cere clienţilor săi informaţii personale prin intermediul unei corespondenţe nesolicitate de aceştia. Orice tip de corespondenţă care oferă sfaturi financiare sau orice mesaj nesolicitat care cere divulgarea de informaţii personale trebuie considerat un fals şi raportat către ZIARUL POZITIV prin intermediul adresei de e-mail [email protected].

c. ZIARUL POZITIV şi furnizorii săi de conţinut nu răspund pentru erorile, impreciziile sau întârzierile în furnizarea conţinutului oferit de SITE şi nici pentru orice acţiune care se bazează pe acest conţinut. ZIARUL POZITIV îşi declină orice responsabilitate privind garantarea, explicită sau implicită, a acurateţii conţinutului furnizat de terţi sau a felului în care informaţia serveşte anumitor scopuri. Deşi ZIARUL POZITIV face toate eforturile pentru a obţine informaţii de încredere de la furnizorii săi externi, nu garantează acurateţea informaţiilor furnizate de aceştia.

d. Fiecare utilizator al SITE-ului este de acord ca, la cererea SC Bonsai Solutions SRL, să exonereze de răspundere ziarulpozitiv.ro şi SC Bonsai Solutions SRL pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare, şi să acopere cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor din prezentul document.

Persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislaţiei în vigoare în România.

e. ZIARUL POZITIV îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza aceste condiţii în orice moment. Modificările devin efective de la momentul publicării lor pe site.

11. ACTUALIZARE

a. Aceste Condiţii de Confidenţialitate sunt actualizate de câte ori este nevoie. Modificările se vor reflecta în tipul de informaţii publicate sau transmise de către ZIARUL POZITIV. Vă rugăm să citiţi periodic aceste condiţii, pentru a fi la curent cu ce informaţii colectează, foloseşte şi transmite ZIARUL POZITIV.

Cea mai recentă actualizare a acestor Termenii şi Condiţii de Utilizare a avut loc la data de 24.06.2020 .

***Politica de confidentialitate***

Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal este importantă pentru noi. Acest angajament de respectare a confidențialității îți explică ce date cu caracter personal colectează SC BONSAI SOLUTIONS SRL de la tine, prin intermediul interacțiunilor noastre și modul in care utilizăm datele respective.

Datele noastre de identificare sunt urmatoarele:

Denumirea companiei: SC BONSAI SOLUTIONS SRL;

Adresa sediului social: Str. Nerva Traian, Nr. 15, Bl. M69, Sc. 1, Et. 1, Ap. 2, Cam. 3, Sector 3, București

Cod Unic de Inregistrare: 41247971

 Nr. Reg. Comertului: J40/7713/2019;

 Telefon: 0726 522 099 / 0768 323 423

Responsabilul privind protectia datelor este George Vâlcu, e-mail: [email protected].

Ce sunt datele cu caracter personal?

„Datele personale” sau “datele cu caracter personal” sunt acele informații unice individuale privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”), referitoare la nume, adresa, cod numeric personal, IP sau număr de telefon, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

De fiecare data cand solicităm datele tale personale o sa îți explicam scopul pentru care ne sunt necesare, unde păstrăm datele tale și cine are acces la acestea. Te informăm că, oricând dorești, îți punem la dispoziție informațiile pe care le deținem despre tine și bineînțeles că le vom șterge dacă ne soliciți acest lucru.

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm?

Colectăm date cu caracter personal pentru a putea răspunde cu succes solicitărilor tale. Furnizezi unele din aceste date direct, de exemplu, atunci cand ne scrii un mesaj prin intermediul formularului de contact sau, indirect, date de identificare prin adresa ta IP. Noi nu folosim adresa ta IP pentru a te identifica, dar te informam ca aceasta este stocata in momentul in care accesezi website-ul nostru – in principal din motive de securitate. Ai dreptul de a solicita stergerea IP-ului!

In functie de interactiunile pe care le ai cu website-ul nostru, datele cu caracter personal pe care le colectam sunt urmatoarele:

  • Nume si prenume – pentru identificare;
  • Adresa de email – pentru comunicare;
  • Numar de telefon – pentru comunicare;
  • Companie – pentru identificare;
  • Domeniu de activitate – pentru identificare;

Datele cu caracter personal solicitate în momentul transmiterii mesajului sunt folosite DOAR pentru a putea lua legatura cu tine și a răspunde cererii tale. Ulterior pot fi solicitate și date prevăzute de codul fiscal pentru facturarea produselor comandate/câștigate.

Date transmise involuntar, atunci când interacționezi cu website-ul nostru:

Adresa IP – Atunci când vizitezi website-ul nostru, adresa IP este înregistrată. Utilizăm adresele IP pentru a analiza tendinţe, a administra site-ul, a urmări mişcările utilizatorilor şi a aduna informaţii demografice pentru uzul intern. Adresele IP nu au nicio legătură cu informaţiile personale. Pentru mai multe informaţii cu privire la ce date prelucrăm, care sunt drepturile dumneavoastră şi informaţii generale cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal, vă rugăm să accesaţi adresa online https://ziarulpozitiv.ro/termeni-conditii/.

Sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ai interacționat cu website-ul. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookies sau a altor tehnologii similare. Pentru detalii vă rugăm să consultați și Politica privind fișierele cookies.

Care este temeiul legal pentru prelucrarea acestor date?

Datele pe care ni le oferi voluntar (nume, prenume, telefon, adresa de email) – temeiul legal este diferit:

  • consimțămantul tău. (art. 6 alin. (1) lit a din Regulamentul (UE) 679/2016) pentru activitățile de marketing direct, transmiterea de newsletter, invitații la evenimente, etc;
  • demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract sau pentru executarea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b si c din Regulamentul (UE) 679/2016) pentru achiziționarea serviciilor sau produselor noastre.

Folosim datele pentru a-ți emite factura fiscală, dacă este cazul.

În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookies sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea website-ului, și selectarea opțiunii DA/De acord îți dai, în mod valabil, consimțământul asupra prelucrării. Pentru detalii te rugăm să consulți și Politica privind fișierele cookies.

Care este scopul colectării datelor și cum folosim informațiile tale personale?

Poți opta în legatură cu datele pe care le colectăm. Atunci când ți se solicită să furnizezi date cu caracter personal, ai dreptul să refuzi. Daca alegi să nu furnizezi date care sunt necesare pentru a furniza un serviciu sau pentru a comunica cu noi, există posibilitatea să nu poți obține informațiile pe care le doresti (de exemplu prin transmiterea informatiilor poti plasa o comanda pe website).

Numele si prenumele

Cum îți folosim numele și prenumele? De ce?
Contactul cu tine Este necesar ca tu să ne furnizezi anumite date personale pentru a putea începe comunicarea în vederea încheierii unui contract.
Detectarea și prevenirea fraudelor Pentru a preveni folosirea datelor tale de către alți utilizatori, este necesar sa îți trimitem mailuri pentru a-ți confirma identitatea.
Asistență client Folosim datele pentru a oferi servicii de relații cu clienții și servicii de asistență (detalii) fie direct, fie prin call center.

Informații despre telefon, laptop sau tableta și despre cum folosești website-ul.

Informațiile pe care ni le dai când navighezi pe website-ul nostru, inclusiv adresa IP și tipul dispozitivului. Totodată, salvăm informații despre modul în care folosești website-ul și aplicația.

Cum folosim informațiile despre telefonul, laptopul sau tableta ta si despre cum folosești website-ul De ce?
Imbunătățim experiența ta pe website, oferindu-ti versiunea cel mai bine adaptata dispozitivului tau. Oferirea celei mai bune experiențe de navigare pe website.
Protejăm website-ul Pentru a preveni și a detecta fraudele împotriva ta sau a website-ului nostru. Pentru a putea asigura confidențialitatea datelor.

Nu ești obligat să ne oferi niciuna din informațiile de mai sus, însă dacă nu faci asta, s-ar putea să nu ai posibilitatea de a te bucura de deplina experiență de navigare pe website-ul nostru.

Perioada de retenție a datelor.

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar numai până la momentul în care hotărăști să îți dezactivezi contul de utilizator. În cazul în care ți-am emis o factură, datele tale vor fi stocate timp de 10 ani, conform legii.

Cui transferăm date cu caracter personal?

Nu vom dezvălui informațiile tale către terțe părți, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimțământul tău.

Totuși, este posibil să dezvăluim informațiile tale către următoarele entități:

Furnizori de servicii. Putem dezvălui informațiile tale altor companii care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, cum ar fi companiile care ne ajută pentru facturare, companiilor care se ocupă de mentenanța website-ului sau care trimit e-mailuri în numele nostru.

Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste entități au o capacitate limitată de a utiliza informațiile tale în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii;

Informațiile oferite de tine, ce conțin date de identificare pot fi folosite în comunicări comerciale sau răspunsuri la solicitările trimise de tine, iar în cazul unor solicitări legitime, vor fi transmise către autoritățile statului sau altor parți cu consimțământul sau la instrucțiunile tale.

În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de confidențialitate, este posibil sa transmitem informatii tertilor carora consimți sau soliciți să efectuăm o asemenea dezvăluire.

Ce drepturi ai ca persoana vizată?

Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”) şi articolul 16 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecţia datelor cu caracter personal.

Drepturile persoanelor vizate privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date: dreptul la informare și acces; dreptul de intervenție asupra datelor; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor; dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri; dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţii de supraveghere (www.dataprotection.ro).