În prezența oficialităților guvernamentale și locale, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a inaugurat aseară, printr-o ceremonie organizată în Stația Electrică de Transformare Porțile de Fier, Linia Electrică Aeriană 400 kV Porțile de Fier – (Anina) – Reșița. Proiectul de investiții a avut o valoare totală de 150 de milioane de lei, din fonduri proprii, lucrările fiind executate de Asocierea ELECTROMONTAJ S.A. BUCURESTI – ROMELECTRO S.A, cu subcontractanți: EMFOR MONTAJ SA, SC ELECTROMONTAJ SA Sibiu și SC ELECTROMONTAJ SA Cluj, cu aportul consultantului GOPA – International Energy Consultants GmbH ROENG T.E.C. Proiectarea liniei a fost realizată de către Institutul de Studii și Proiectări Energetice București.

Alături de membrii Consiliului de Supraveghere Mihai Păun și Rareș Rusu și de Directoratul Companiei, Ștefăniță Munteanu – președinte, Florin Tătaru, Bogdan Toncescu și Cătălin Nadolu, la ceremonia de inaugurare au luat parte Secretarul General al Guvernului, Mircea Abrudean, Secretarul General Adjunct al Guvernului, Lucian Rusu, prefectul județului Caraș Severin, Ioan Dragomir, și prefectul județului Mehedinți, Constantin-Alin Iusuf.

Mircea Abrudean, Secretar General al Guvernului: „Construirea acestei linii electrice aeriene reprezintă un moment istoric pentru România în ceea ce înseamnă dezvoltarea infrastructurii energetice. Vorbim despre 117 kilometri de infrastructura energetică nouă și parțial reabilitată. Acest proiect nu reprezintă doar o realizare tehnică remarcabilă, ci și o dovadă fermă că angajamentul nostru față de inovație și față de sustenabilitate este unul permanent. Realizarea celui mai complex proiect din ultimii 30 de ani pe partea de infrastructură energetică reprezintă pentru România un simbol al perseverenței în fața provocărilor tehnice și un exemplu al colaborării strânse dintre sectorul public și cel privat. În spatele acestei realizări importante stau ore nesfârșite de muncă, cercetare și inovare. Este rezultatul unei echipe dedicate de ingineri și specialiști care și-au pus expertiza pentru a aduce la viață acest proiect. Este un pas important în direcția unui viitor durabil și va spori capacitatea de racordare la rețea pentru noii consumatori de energie electrică, care doresc să își dezvolte activitățile în această zonă.”

Ștefăniță Munteanu, Președinte Directorat: „Investiția pe care o inaugurăm astăzi este doar una dintre cele care urmează să fie finalizate în următorii ani pentru consolidarea securității energetice în zona de vest a țării și aici vorbim de întreg Axul Banat, de la Reșița, Timișoara până la Săcălaz și Arad, care va închide astfel magistrala de 400 kV în vestul țării. Beneficiile acestor investiții sunt uriașe atât pentru securitatea energetică a României, cât și pentru dezvoltarea economică a zonei, a comunităților locale. Angajamentul Transelectrica pentru investiții rămâne ferm și în sensul misiunii pe care o avem de îndeplinit, aceea de a garanta siguranța în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național. La această dată, planul de dezvoltare a rețelei aprobat pentru perioada 2022-2031 are o valoare de 1,4 miliarde de euro, din care aproximativ jumătate de miliard de euro sunt finanțări din fonduri europene: Fondul pentru Modernizare și REPowerEU”.

Linia Electrică Aeriană 400 kV Porțile de Fier – (Anina) – Reșița este un proiect esențial pentru închiderea inelului de 400 kV al României în zona de vest fiind unul dintre cele mai complexe, din punct de vedere tehnic, și dificile proiecte realizate în infrastructura energetică din România, în ultimii 30 ani. Traseul acesteia traversează în cea mai mare parte zonă muntoasă, cu teren accidentat și greu accesibil. Complexitatea tehnică și provocările pe care echipele de proiect, atât ale constructorilor, cât și ale Transelectrica le-au întâmpinat în procesul de execuție a lucrărilor reflectă efortul extraordinar al specialiștilor care au contribuit la finalizarea acestei linii.

LEA 400 kV Porțile de Fier – (Anina) – Reșița va fi operaționalizată din punct de vedere comercial odată cu finalizarea lucrărilor de construire a stației 400 kV Reșița, estimată în semestrul al doilea al acestui an. Totodată, noua stație de 400 kV Reșița va permite și operaționalizarea Liniei Electrice Aeriene 400 kV de interconexiune Reșița – Pancevo, finalizată în 2018.

Ținând cont de faptul că zona de Vest a Sistemului Electroenergetic Național se confruntă cu un deficit atât în producția, cât și în consumul de energie, realizarea acestei investiții va aduce o contribuție semnificativă la creșterea performanțelor rețelei și a calității serviciului de transport al energiei electrice, securizând alimentarea unui consum de peste 1000 MW. Odată cu operaționalizarea comercială a  LEA 400 kV Porțile de Fier – (Anina) – Reșița va spori considerabil capacitatea de racordare la rețea, atât pentru noii consumatori de energie electrică, care doresc să-și dezvolte activitățile în această zonă, cât și pentru integrarea unor noi surse de producție a energiei, în special a celor regenerabile, creând astfel premisele unei dezvoltări economice durabile pentru zona de vest a țării.

Corelată cu realizarea noii stații de 400 kV Reșița, LEA 400 kV Porțile de Fier – (Anina) – Reșița va contribui la consolidarea sectorului energetic în regiunea Banat și va facilita creșterea capacității de interconexiune cu rețeaua ENTSO-E cu 600 de MW, în beneficiul utilizatorilor racordați la rețea.

Noua Linie Electrică Aeriană 400 kV Porțile de Fier – (Anina) – Reșița are o lungime totală de 117 kilometri ce străbate teritoriul a 13 unități administrativ-teritoriale din două județe (Mehedinți și Caraș-Severin) și este alcătuită din două tronsoane: o construcție nouă cu 259 de stâlpi (tronsonul Porțile de Fier – Anina) cu o lungime de 81 de kilometri (19,5 kilometri pe teritoriul județului Mehedinți și 61,5 kilometri pe teritoriul județului Caraș-Severin), și modernizarea unei linii existente de 120 de stâlpi (tronsonul Anina – Reșița), cu o lungime de 36 de kilometri, în totalitate pe teritoriul județului Caraș-Severin.

Pentru construirea acestei linii s-au folosit cantități impresionante de materiale: la realizarea fundațiilor a fost nevoie de 3732 de metri cubi de beton și 267 de tone de armătură, iar stâlpii de tip RODELTA cântăresc peste 3500 de tone de oțel. A fost montată o lungime totală de conductor cu capacitate mărită (pe tronsonul Anina-Reșița) de 225,8 kilometri, iar pentru tronsonul de linie nouă, lungimea totală a conductorului montat a ajuns la 748 de kilometri.