Articol de Andreea Mitiriță, Partener PwC România

Andreea Mitirita

Andreea Mitirita

Reducerile la plata impozitelor, adoptate de către guvern printr-o ordonanță de urgență pe 14 August, pentru a stimula capitalizarea companiilor, merită să fie luate în considerare inclusiv de societățile care se pregătesc să realizeze investiții. Deși facilitatea poate părea minoră pentru companiile mari, poate deveni utilă dacă, în urma unei analize din punct de vedere al eficienței fiscale, acționarii constată că reducerile de impozit, obținute ca urmare a creșterii capitalului propriu, sunt mai avantajoase decât deducerea dobânzilor pentru împrumuturile acordate societății în scopul investițiilor, potrivit proiectului publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

Majorarea capitalurilor proprii ale companiilor a mai fost pe agenda legislativă, precum și a autorităților fiscale, în trecut, îmbrăcând variante diferite. De exemplu, în 2019, a existat o propunere legislativă de modificare a Legii Societăților nr. 31/1990, potrivit căreia datoriile rezultate din împrumuturi sau alte finanţări acordate de acţionari ar fi fost convertite în acțiuni, în cazurile în care activul net scădea sub jumătate din capitalul social. De altfel, tot anul trecut mai multe societăți care înregistrau o valoare a activului net negativă sau sub jumătate din valoarea capitalului social au primit notificări din partea autorităților fiscale pentru a prezenta informații cu privire la situația activului net și la măsurile luate pentru reconstituirea acestuia. Verificările urmăreau respectarea de către societăți a prevederilor legale referitoare la valoarea activului net. Conform Legii Societăților nr. 31/1990, activul net al unei societăți ar trebui să aibă o valoare cel puțin egală cu jumătate din capitalul social al acesteia.  Dacă, la sfârșitul anului financiar, o societate înregistrează un activ net negativ, sau dacă valoarea acestuia este pozitivă, însă mai mică decât jumătate din valoarea capitalului social, administratorii societății ar trebui să ia anumite măsuri pentru a reconstitui valoarea acestuia.

Decapitalizarea firmelor este o problemă în România

Spre deosebire de inițiativele legislative și acțiunile din anii trecuți, amintite mai sus, care mizau pe conformarea contribuabililor sub amenințarea consecințelor negative, ordonanța de urgență adoptată de guvern săptămâna trecută introduce stimulente fiscale pentru a încuraja societățile să majoreze capitalurile proprii. Într-adevăr, decapitalizarea firmelor este o problemă în România pentru că, în cazul unor dificultăți financiare, partenerii comerciali, statul și alți creditori nu mai au șanse să își recupereze creanțele. Estimările Băncii Naționale a României arătau anul trecut circa o treime dintre societăți aveau capitaluri negative. Cu atât mai mult în contextul actual, soliditatea financiară a companiilor sau, din păcate, lipsa ei creează riscuri pentru întreaga economie. Este destul de probabil ca o parte dintre aceste firme să continue să înregistreze capitaluri proprii negative, indiferent de măsurile legislative existente.

Conform proiectului de ordonanță de urgență, firmele care înregistrează capitaluri proprii pozitive și cele care își majorează capitalurile proprii vor beneficia dacă îndeplinesc anumite condiții, de reduceri la plata impozitului de profit, pe veniturile microîntreprinderilor și a celui specific pentru anumite activități. Procentele de reducere a impozitelor se cumulează, devenind consistente, dacă sunt simultan realizate mai multe dintre condițiile enumerate. Pentru a putea fi acordate aceste reduceri, termenele limită pentru declararea/plata impozitului pe profit se amână după data depunerii situațiilor financiare, respectiv până la 25 iunie, existând totodată prevederi specifice pentru societățile care au anul fiscal diferit de cel calendaristic.

Reduceri de impozit

Reducerile de impozit sunt de 2%, în cazul în care capitalul propriu contabil, prezentat în situațiile financiare anuale, respectiv în raportările contabile anuale pentru sediile permanente, este pozitiv în anul pentru care datorează impozitul.

Reducerile de impozit sunt mai mari odată ce creșterile anuale de capital sunt, la rândul lor, mai mari. Astfel, reducerile sunt cuprinse între 5% și 10%, procentul aplicându-se în funcție de procentul de creștere anuală a capitalului propriu ajustat între 5% și 25%.

Începând cu 2022, reducerea pe impozit va fi de 3%, dacă se înregistrează o creștere a capitalului propriu ajustat de peste 5% în 2022 și își va continua creșterea în anii următori (10% în 2023, 15% în 2024 și 20% în 2025) față de nivelul din anul 2020.

În toate situațiile, pentru a beneficia de oricare dintre reducerile de impozite, capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească concomitent și condiția de a fi la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris.

Potrivit actului normativ, capitalul propriu ajustat cuprinde: capital subscris vărsat/capital de dotare; patrimoniul regiei; patrimoniul public; patrimoniul privat; patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare; prime de capital, rezerva legală, statutară sau contractuală și alte rezerve constituite din profitul net ca urmare a deciziei acționarilor/asociaților sau potrivit prevederilor legale; rezultatul net reportat – sold creditor, reprezentând diferența pozitivă dintre soldurile creditoare și debitoare.

Măsura intenţionează să creeze, pe termen mediu şi lung, premisele pentru însănătoşirea mediului de afaceri și este posibil să fie mai eficientă oferirea unor beneficii față de presiunea verificărilor și a sancțiunilor. În același timp, alte categorii de societății pot evalua prevederile pentru a identifica în ce măsură pot beneficia, la rândul lor, de aceste stimulente, așa cum am menționat la exemplul companiilor care au în pregătire investiții semnificative.