ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT -„Consolidarea capacităţii Primăriei Beidaud în vederea gestionării situaţiei de pandemie generate de virusul SARS- COV-2”, cod 147274

COMUNA Beidaud, cu sediul în localitatea Beidaud, Str. Primariei nr. 21, județul Tulcea, cod postal 827010, România, a derulat în perioada martie 2022 – iunie 2023 proiectul

„Consolidarea capacităţii Primăriei Beidaud în vederea gestionării situaţiei de pandemie generate de virusul SARS-COV-2”, cod 147274, cofinanțat prin AM POIM în baza contractului de finanțare nr. 1277/ 30.03.2022 încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și COMUNA BEIDAUD.

Primaria Beidaud proiect finantare europeana

Obiectivul general al proiectului: Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare generată de virusul SARS-Cov-2 și diminuarea riscului de propagare a bolii Covid-19 prin dotarea unităților de învățământ – Școala Beidaud, Școala Neatârnarea, Școala Sarighiol de Deal din localitatea Beidaud cu echipamente de protecție și produse de dezinfecție în vederea realizării în condiții de siguranță sanitară a activității educaționale.

Obiectivul specific al proiectului a constat în sprijinirea a 243 preșcolari/școlari și personal angajat a unităților școlare prin asigurarea de echipamente de protecție de uz personal (măști), produse de dezinfecție (săpun, dezinfectant etc.) și echipamente de prevenție și protecție necesare în vederea participării în bune condiții la activitatea educațională și pentru diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-COV-2.

Proiectul s-a derulat pe o perioada de 16 luni.

Rezultate atinse în perioada de referință:

RA1 – 3 unități de învațământ de pe raza localității Beidaud sprijinite

RA2 – 12 achiziții directe de furnizare materiale și echipamente de dezinfecție, prevenție și protecție împotriva infecției cu SARS-COV-2 realizate

RA3 – 3 achiziții de servicii realizate: servicii de consultanță în management, servicii audit, servicii de informare și publicitate.

Valoarea totală a contractului a fost de 686.294,67 lei asistența financiară nerambursabilă fiind finanțată integral prin Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT-EU.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul contractului de finanțare pentru acest proiect este de 453,761.98 lei, din care valoarea de 441.361,98 lei reprezentând cheltuieli eligibile autorizate prin Cerere de plată și 12.400,00 lei reprezentând cheltuieli efectuate si solicitate prin Cerere de rambursare finală.

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020”