Lansarea proiectului cu titlul „Consolidarea capacităţii ŞCOLII GIMNAZIALE „ELENA DOAMNA” din TULCEA în vederea gestionării situaţiei de pandemie generate de virusul SARS-COV-2”, cod SMIS 149168, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA” TULCEA, cu sediul în localitatea Tulcea, Județul Tulcea, Str. Babadag nr. 136, cod postal 820004, România, derulează proiectul.

„Consolidarea capacităţii Școlii Gimnaziale „ELENA DOAMNA” Tulcea în vederea gestionării situaţiei de pandemie generate de virusul SARS-COV-2”, cod 149168, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară (AP) 10 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, Obiectivul Specific (OS) 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 1722/09.06.2022, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare.

proiect fonduri europene Consolidarea capacităţii ŞCOLII GIMNAZIALE ELENA DOAMNA din TULCEA

Valoarea totală a contractului este de 857.692,32 lei, asistența financiară nerambursabilă fiind finanțată integral prin Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT-EU.

Perioada de implementare a proiectului este de 8 luni, respectiv între data 01.05.2022 și data 31.12.2022.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare generată de virusul SARS-Cov-2 și diminuarea riscului de propagare a bolii Covid- 19 prin dotarea unității de învățământ – Școala Gimnazială „Elena Doamna” din Tulcea cu echipamente de protecție și produse de dezinfecție în vederea realizării in condiții de siguranță sanitară a activității educaționale.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă sprijinirea a 879 preșcolari/școlari și personal angajat a unităților școlare prin asigurarea de echipamente de protecție de uz personal (măști), produse de dezinfecție (săpun, dezinfectant etc) și echipamente de prevenție și protecție necesare în vederea participării în bune condiții la activitatea educațională și pentru diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-COV-2.

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:

RA1 – o unitate de învățământ sprijinită în gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2.

RA2 – 1 achiziție de materiale și echipamente de dezinfecție, prevenție și protecție împotriva infecției cu SARS-COV-2.

RA3 – 3 achiziții de servicii: consultanță în management, audit, informare și publicitate.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.