Prezentare EvenimentTeme de discuţieAgendăVorbitoriAudiențaInformații ContactRezervare Eveniment

ClubAntreprenor.ro și ZiarulPozitiv.ro organizează:

Eveniment: Forumul Economiei Circulare

Efectele Pactului Ecologic European (European Green Deal) pentru România

Data: 24 septembrie 2020.

Locație: Hotel Marshal Garden (terasa de la etajul 7).

Adresă: Calea Dorobanți, Nr. 50B, Sector 1, București (vezi pe hartă).

Eveniment 24 septembrie 2020 Ziarul Pozitiv si Club antreprenor BUCURESTI Forumul Economiei Circulare Efectele Pactului Ecologic European (European Green Deal) pentru România

Parteneri:

Georgiana Voinea – Expert în Servicii de Mediu

Prezentare

Comunicarea „Pactul ecologic european” a lansat o nouă strategie de creștere pentru Uniunea Europeană, care are drept scop transformarea UE într-o societate echitabilă și prosperă, care să îmbunătățească calitatea vieții atât pentru generațiile de azi, cât și pentru cele de mâine, cu o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor. Pactul ecologic european reafirmă ambiția Comisiei de a face din Europa, până în 2050, primul continent neutru din punct de vedere climatic.

UE a instituit un cadru cuprinzător de politici de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. A început deja să modernizeze și să transforme economia în scopul realizării neutralității climatice. Între 1990 și 2018, UE a redus cu 23% emisiile de gaze cu efect de seră, în condițiile în care economia a crescut cu 61%. Trebuie luate măsuri suplimentare; fiecare sector va trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivului, întrucât politicile actuale vor reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu doar 60 % până în 2050 și, prin urmare, rămân încă multe de făcut pentru realizarea neutralității climatice.

Comisia Europeană a analizat un portofoliu de scenarii pentru realizarea, până în 2050, a tranziției către zero emisii nete de gaze cu efect de seră, pe baza soluțiilor tehnologice existente sau, în unele cazuri, emergente, prin capacitarea cetățenilor și asigurarea coerenței acțiunilor în domenii-cheie, cum ar fi politica industrială, economia circulară, finanțarea sau cercetarea și inovarea, asigurând în același timp echitatea socială pentru o tranziție justă. Evaluarea se bazează pe literatura de specialitate și pe contribuțiile unei game largi de părți interesate, precum și pe o modelare integrată care permite o mai bună înțelegere a transformărilor care au loc în sectoarele energiei, industriei, construcțiilor, transporturilor, agriculturii, silviculturii și deșeurilor și a interacțiunilor complexe dintre acestea.

Pactul Ecologic European include o serie de inițiative legislative și non-legislative care vizează în principal domeniile mediu, schimbări climatice, energie, industrie, transporturi, agricultură, digitalizare și sectorul financiar.

Se vor revizui politici din domeniile relevante: energie, industrie, biodiversitate, transporturi, economia circulară, poluare zero, alimentație („From Farm to Fork”), finanțări și investiții verzi, tranziție echitabilă și echilibrată pentru zonele defavorizate (regiuni europene carbonifere), cercetare și inovare verde, educație și formare profesională, sănătate, inclusiv diplomație verde (Green Diplomacy) într-un calendar extrem de strâns. De asemenea, sunt vizate de acest proces prezervarea și refacerea ecosistemelor și a biodiversității, inclusiv a ecosistemelor forestiere.

Forumul Economiei Circulare organizat de Club Antreprenor și Ziarul Pozitiv în data de 24 septembrie 2020 își propune să prezinte care va fi impactul  Green Deal asupra țării noastre.

Teme de discuție:

 1. Implementarea prevederilor legislației în domeniul mediului;
 2. Plăteşti pentru cât arunci” – de la concept la practică;
 3. Finanțare pentru infrastructura de mediu; 
 4. Viitorul economiei circulare în România;
 5. Rolul mediului de afaceri în promovarea unei culturi ecologice;
 6. Implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă: Implicații pentru politica de mediu a UE;
 7. Adoptarea unei abordări fiscale “verzi”, în sectorul energiei și al deșeurilor;
 8. Soluții, studii de caz, povești de succes din zona de gestionare a deșeurilor

* Concluziile evenimentului vor fi prezentate pe site-urile ClubAntreprenor.ro și ZiarulPozitiv.ro

Agendă:

 • 09,00 – 09,30: Înregistrarea participanților
 • 09,30 –11,30: Sesiunea I
 • 11,30-12,00: Pauza de cafea & discuții cu presa
 • 12:00 – 14:00: Sesiunea a II-a
 • 14,00 – 15,00: Masa de prânz

Vorbitori:

 1. Reprezentant Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
 2. László Borbély, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă al Guvernului României
 3. Alexandru Laibăr, Director Executiv, Coaliția pentru Economie Circulară
 4. Georgiana Voinea, Fondator și Director General, Geoffan Expert Consult
 5. drd. Marius Constantin și masterand Mădălina Deaconu, Facultatea de Economie agroalimentară și a mediului, Academia de Studii Economice din București – ”Economie circulară A.C.U.M.”
 6. Simina Lakatos,Președinte, Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu „Ernest Lupan” (IRCEM)
 7. Reprezentanți societăți de avocatură
 8. Reprezentanți ai companiilor și asociațiilor specializate în furnizarea de soluții de gestionare și reciclare a deșeurilor

Audienţa:

 1. Autorități publice (Ministerul Mediului, AFM, Departamentul Guvernului pentru Dezvoltare Durabilă)
 2. Companii care furnizează echipamente și soluții pentru protecția mediului
 3. Analiști și consultanți specializați pe probleme eco și protecție a mediului
 4. Reprezentanti ai asociațiilor patronale și profesionale de profil;
 5. Avocați specializați în Dreptul Mediului
 6. ONG-uri de profil, mass media

Informații de Contact:

Rezervare Eveniment:

Rezervare Online sau Download - Fișă Rezervare

Forumul Economiei Circulare
Efectele Pactului Ecologic European (European Green Deal) pentru România

24 septembrie 2020
Hotel Marshal Garden (terasa de la etajul 7)
Calea Dorobanți, Nr. 50B, Sector 1, București

  Participant 1

  Participant 2

  Participant 3

  Informații Companie:

  Persoana de contact

  Toate campurile marcate cu "*" sunt obligatorii.

  **Completarea acestui formular de înregistrare reprezinta acceptul dumneavoastra pentru procesarea datelor de catre Bonsai Solutions SRL, in vederea emiterii facturii fiscale necesare achitarii taxei de participare la eveniment. Prezentul formular tine loc de Contract intre parti.

  INFORMAŢII PRIVIND ÎNREGISTRAREA

  • Taxa de participare este de 300 lei si este valabila pentru un participant
  • Plata se va efectua inainte de eveniment, după primirea facturii din partea Organizatorilor
  • Dreptul de participare poate fi transferat catre alte persoane fara costuri suplimentare, insa cu instiintare scrisa prealabila
  • TAXA DE PARTICIPARE INCLUDE:
  • Participarea la toate sesiunile
  • Participarea la toate pauzele de cafea si la masa oferită cu ocazia evenimentului
  • Documentatia oficiala a evenimentului si acces la prezentarile speakerilor

  FORMULARUL SE TRIMITE LA ADRESA – [email protected]

  SPECIFICAŢII PRIVIND PLATA TAXEI:

  Plata se efectueaza catre  INFATIGABIL SRL, CUI:  37722044, Nr. de inregistrare la Reg. Comertului – J40/8703 / 2017, in contul RO95 INGB 0000 9999 0692 5583 deschis la ING Bank, Sucursala Nerva Traian.

  Termenul limita de plata si inregistrare este 23 septembrie 2020

  • Taxa de participare nu include cheltuielile cu transportul din alte localitati sau cazarea participantilor.
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula sau modifica politica de discount pe parcursul perioadei de promovare a evenimentului.

  ANULAREA INREGISTRĂRII

  • Renunțarea la participare se face prin notificare scrisa. In cazul in care anularea se face cu cel mult 5 zile inainte de eveniment, sumele platite vor fi returnate, mai puţin 35%, reprezentand cheltuielile administrative.
  • In cazul in care anularea se primeste cu mai puţin de 3 zile inainte, sumele platite nu vor fi returnate.