Ca urmare a implementării  Programului  Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul  AMOFM Bucureşti,  în primele 6 luni ale anului 2020 au fost  încadrate 5.328 persoane,  din care 2.731 sunt de sex feminin.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de 30 iunie 2020, 1.816 au peste 45 de ani, 2043 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 1.288 au între 25 și 35 de ani, iar 181 sunt tineri sub 25 de ani (dintre care 92 tineri NEET). În funcţie de rezidenţă, persoanele angajate (5.312) în perioada de referinţă provin din mediul urban.

Cele mai multe persoane angajate au studii liceale

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale (2143), studii universitare (1338), 1014 fiind cu studii  profesionale. Din numărul total de persoane încadrate prin intermediul  AMOFM Bucureşti,  în primele 6 luni ale anului 2020, 1918 (36 %) fac parte din categoria celor greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AMOFM Bucureşti.

 Pachete personalizate de măsuri active

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată ulterior.  În primele 6 luni ale anului 2020, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane în căutare de loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 14.185 persoane.