Administrația Națională „Apele Române” anunță deschiderea etapei a II-a de participare la licitația publică privind închirierea suprafețelor de plajă cu destinație turistică ale Mării Negre pentru sezoanele estivale 2023, respectiv 2024, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 8/9 martie 2023.

Perioada de depunere a ofertelor începe mâine, 22 aprilie și se încheie în data de 2 mai, la ora 12.00, fiind vizate sub-sectoare de plajă din Mamaia, Constanța, Tuzla, Costinești, Jupiter, Venus, Cordon Venus-Saturn, Vama Veche, Saturn, Mangalia.

închirierea suprafețelor de plajă cu destinație turistică ale Mării Negre pentru sezoanele estivale 2023, respectiv 2024

Autoritatea contractantă, respectiv Administrația Națională „Apele Române”, asigură accesul direct, nerestricționat și deplin, prin mijloace electronice, la conținutul documentației de atribuire pentru toate persoanele interesate.

Solicitările pentru obținerea documentației aferentă fiecărui subsector de plajă se vor transmite pe adresa de email licitaț[email protected].

Documentația va fi pusă la dispoziție fără a se percepe un tarif aferent și se va transmite electronic la o adresă de email comunicată de către solicitant.

Anunțul de participare la licitația publică poate fi vizualizat integral și aici:

https://rowater.ro/licitatii/etapa-ii-anunt-de-participare-la-licitatia-publica-pentru-inchirierea-unor-bunuri-proprietate-publica-a-statului-aflate-in-administrarea-administratiei-nationale-apele-romane/