Copiii din comuna Daneș – județul Mureș – vor avea condiții mult mai bune pentru a se integra în sistemul educațional modern! Pe baza unei finanțări europene nerambursabile de aproape 7,4 milioane lei, alocată în cadrul Programului ”Regiunea Centru”, Prioritatea 6 – O Regiune Educată, edilii acestei comune pot construi una dintre primele creșe din mediul rural din județul Mureș și, implicit, din Regiunea Centru. Contractul de finanțare a fost semnat azi de Primarul Nicolae Mosora, reprezentând Beneficiarul și de Simion Crețu, Director general ADR Centru, care reprezintă instituția finanțatoare.

Prin acest proiect va crește gradul de participare la învățământul antepreșcolar din comuna Daneș, aspect care contribuie la îmbunătățirea calității infrastructurii și a serviciilor educaționale, urmând să deservească inclusiv copiii din comunități defavorizate.

Fondurile nerambursabile – în valoare de peste 6,11 milioane lei din bugetul FEDR, la care se adaugă peste 1,26 milioane lei de la Bugetul de Stat – sunt atrase prin Programul ”Regiunea Centru” (PR Centru) 2021-2027, care este implementat în Regiunea Centru de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Autoritate de Management. La acest buget, comuna Daneș va adăuga peste 150.000 lei ca și cheltuieli eligibile, precum și aproape 1,94 milioane lei ca și cheltuieli neeligibile. Astfel, valoarea totală a proiectului este de aproape 9,5 milioane lei.

  ”Comuna Daneș se află la 9 kilometri de municipiul Sighișoara, pe malul stâng al râului Târnava Mare. Apropierea de acest oraș din Regiunea Centru impune și o presiune pe sistemul educațional, în condițiile în care multe familii tinere s-au relocat în zona rurală adiacentă urbei. Pentru acest proiect, în valoare totală de aproape 2 milioane euro, Unitatea Administrativ Teritorială a creat un parteneriat cu unitatea de învățământ subiect al cererii de finanțare, respectiv cu Școala Gimnazială „Cornel Regman”, pentru a crea cea de-a patra creșă din mediul rural mureșean. În anul 2023, în comuna Daneș era un număr de 271 copii cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani, care se adaugă la cei 464 de elevi și 170 de preșcolari. Astfel, potențialul de creștere a numărului de copii mici este în evoluție, fiind înregistrate multe cereri de primire a antepreșcolarilor în unități specializate.

Regiunii Centru prin FEDR

La nivel regional, avem deja depuse peste 515 proiecte în cadrul Programului ”Regiunea Centru”, a căror valoare totală este de aproximativ 930 milioane euro, prin care se solită peste 564 milioane euro. Dintre acestea, procesul de contractare a început pentru patru proiecte destinate investițiilor în infrastructura educațională preșcolară și antepreșcolară, pentru alte patru proiecte privind conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A din mediul rural, precum și pentru zece cereri de finanțare care vizează îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice. Odată început acest proces de contractare, considerăm că în trei ani cetățenii vor vedea impactul real al acestor finanțări pentru dezvoltarea Regiunii Centru”, a precizat – în momentul semnării acestui prim contract aferent PR Centru din Regiune – domnul Simion Crețu, Director general ADR Centru.

Informații de background

Resursele europene nerambursabile urmăresc creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și a învățământului obligatoriu, în acest caz specific a celui antepreșcolar. Proiectul contribuie la îmbunătățirea accesului la servicii favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online propus în cadrul Programului ”Regiunii Centru” pentru perioada 2021-2027, pe Prioritatea 6 – ”O Regiune educată”. Se asigură în acest fel infrastructura necesară unui proces educațional calitativ și atractiv în zona rurală, menit să contribuie la creșterea ratei de participare la toate nivelurile de educație, la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de participare la învățământul obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație.

Prin proiect, se va construi o creșă în suprafață construită de 800mp, cu parter și etaj – desfășurată la aproape 970mp, pe un teren în suprafață de peste 4100mp, situat în imediata vecinătate a centrului localității. Acest spațiu educațional, cu 5 încăperi pentru grupele de studiu și cu spațiile funcționale adiacente, va fi realizat în conformitate cu cerințele actuale în domeniu pentru a permite accesul la 78 de copii sub 3 ani, cu precădere grupurile care se află în risc sporit de abandon școlar și de părăsire timpurie a școlii, precum și persoanele cu dizabilități care vor beneficia de infrastructura nou construită. În noua creșă vor funcționa câte 5 grupe de antepreșcolari: două grupe mari cu câte 20 de copii, o grupă mijlocie cu cate 20 de copii și două grupe mici cu cate 9 copii. Imobilul nou construit va fi dotat cu obiecte de inventar și respectiv mijloace fixe necesare desfășurării în condiții optime a activității didactice. Lista de dotări, fără a fi exhaustivă, include: un cabinet medical, pătuțuri, cădițe rectangulare, mese pentru înfășat, saltele pentru înfășat, scăunele reglabile, măsuțe, dulapuri și bănci vestiare, precum și multe jucării. Curtea imobilului, în suprafață disponibilă de peste 3000mp va fi amenajată cu spații verzi pentru recreere, alei pentru plimbare și un spațiu delimitat de pavaj din covor cauciucat, prevăzut cu dotări pentru joacă, inclusiv a copiilor cu deficiențe.