La finalul săptămânii trecute a fost promulgată și imediat publicată în Monitorul Oficial, Legea 102/2020 care aduce modificări majore în ceea ce priveste SRL-urile înmatriculate în România.

Anterior acestor modificări, o persoană fizică sau juridică nu putea fi asociat unic în mai multe societăți comerciale cu răspundere limitată, iar un SRL cu un asociat unic, nu putea fi la rândul său, asociat unic al unui alt SRL. Încălcarea acestei interdicții putea conduce la dizolvarea societății de către Ministerul Finanțelor Publice sau orice altă persoană interesată.

Legea care elimină această interdicție a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial în data de 02 iulie 2020, și va intra în vigoare în termen de trei zile de data publicării.

Asadar, începând cu data de 05 iulie 2020, o persoană fizică sau juridică, poate fi asociat unic în mai multe SRL-uri, aceasta constituind o modificare majoră față de dispozițiile legale în vigoare până acum.

Avocat Dr. Daniel MOREANU

Această lege a fost respinsă de la promulgare de Președintele României în luna ianuarie a.c., fiind solicitată reexaminarea, având în vedere că, în opinia Președintelui, ar crește riscul evaziunii fiscale. Ulterior, legea a fost atacată de către Guvern la Curtea Constituțională, la finalul lunii aprilie, obiecția de neconstituționalitate fiind respinsă la jumătatea lunii iunie.

Tot prin această lege a fost eliminată și interdicția de a avea înregistrate în același imobil mai multe societăți decât numărul încăperilor spațiului în cauză. Astfel, până acum, spre exemplu, într-un apartament cu două camere puteau avea sediul social cel mult două societăți. Prin aceeași lege și această interdicție a fost eliminată.

Totodată, cu privire la avizul din partea asociației de proprietari, care era necesar în situația stabilirii sediului social într-un imobil de locuințe colective (blocuri cu mai multe apartamente), noua lege elimină și interdicția obținerii acestui acord dacă administratorul emite o declarație pe propria răspundere că nu desfășoară activități la sediul social.