CEC Bank continuă procesul de digitalizare și anunță implementarea la nivelul întregii rețele a primei Etape a proiectului E-factoring, care va conduce la automatizarea proceselor și activităților specifice administrării facilităților de factoring.

“Oferirea de soluții digitale inovatoare clienților este mereu o prioritate pentru noi. Proiectul se dezvoltă în linie cu prevederile strategice de digitalizare ale Băncii, fiind unul inter-dependent Programului de Transformare pe care CEC Bank îl traversează în prezent. Dintre obiectivele acestui proiect de E-Factoring menționez creșterea și totodată diversificarea produselor destinate clienților Corporate și IMM precum și reducerea timpilor de răspuns față de solicitările primite, prin automatizarea fluxurilor operationale, a declarat Laura Mihai, Director, Direcția Clienți Mari, CEC Bank.

Beneficiile obținute prin implementarea aplicației de factoring sunt:

  • Optimizarea proceselor și fluxurilor operaționale, cu scopul de a susține o dezvoltare durabilă și orientată către client;
  • Creșterea calității serviciilor de factoring oferite de Bancă și, implicit, a satisfacției clienților;
  • Creșterea portofoliului de clienți pentru facilități de factoring și a profitabilității activității de factoring;
  • Diminuarea timpului mediu de procesare a documentelor prezentate în cadrul facilităților de factoring cât și a timpului alocat activității de colectare amiabilă în cadrul acestora, și, nu în ultimul rând,
  • Reducerea semnificativă a riscului operațional.

Aplicația de factoring va permite gestionarea unui volum mare de operațiuni, adăugarea de produse noi de tip factoring în oferta CEC Bank, gestionarea mult mai facilă a plafoanelor de factoring, automatizarea utilizărilor (încărcare facturi în platformă, importul borderourilor facturilor cesionate, care echivalează cu transmiterea cererii de finanțare cât și verificarea în privința eligibilității).

Aplicația E-Factoring a fost dezvoltată și customizată de SITI SA, companie specializată în crearea / producția și implementarea de aplicații software care să răspundă cerințelor de business ale clienților, incluzând toate etapele necesare de la analiză, proiectare, implementare și suport.

Citește și:

CEC Bank premiat la Gala Ziarul Pozitiv – Ediția I, 30 mai 2024

CEC Bank a finanțat peste 3.000 proiecte investiționale din fonduri europene