Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA înregistrează progrese importante în derularea proiectelor de investiții, retehnologizare și modernizare, din stațiile electrice de transformare 400/220/110/6 kV Iernut și 220/110/20 kV Ungheni. La sfârșitul lunii septembrie 2020, va fi finalizată etapa din proiectul derulat în stația Iernut prin care sunt create condițiile de racordare a viitoarei centrale de 430 MW în ciclu combinat Iernut, aparținând SNGN ROMGAZ SA. În ceea ce privește procesul de retehnologizare a Stației Ungheni, lucrările se desfășoară în graficul asumat.

Președintele Directoratului CNTEE Transelectrica SA, domnul Cătălin NIȚU, președintele Consiliului de Supraveghere al CNTEE Transelectrica SA, domnul Adrian GOICEA, alături de Secretarul de Stat responsabil de domeniul energiei în cadrul Secretariatului General al Guvernului, domnul Lucian RUSU, au verificat în această săptămână, stadiile investițiilor derulate pe șantierele celor două proiecte de importanță majoră pentru Sistemul Energetic Național.

„Experiența de 10 ani în mediul privat m-a învățat că afacerile nu se conduc din birou dacă vrei să obții performanță. Munca la firul ierbii este obligatorie pentru ca rezultatele să vină. Drept urmare, caut să-mi exercit atribuțiile de reprezentant al statului român la Compania Națională prin vizite în teren și dialog permanent cu cei din conducerea companiei. Vrem ca România să devină un lider energetic în regiunea Europei Centrale și de Sud-Est. În acest sens, Guvernul României aplică o politică de încurajare a investițiilor realizate de companiile naționale din domeniu. Fiecare investiție derulată de Transelectrica, mai ales cele din stațiile Iernut și Ungheni, au drept rezultat pe termen lung, pe lângă siguranța în alimentare cu energie electrică, susținerea dezvoltării economiei românești“, a declarat Secretarul de Stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, domnul Lucian RUSU.

 În Stația Electrică 400/200/110/6 kV Iernut se derulează o investiție complexă, cu o valoare de peste 30 de milioane de lei, care include montarea unui autotransformator, modernizarea sistemului de comandă-control al întregii stații electrice, racordarea Centralei Ciclu Combinat 430 MW, aparținând SNGN Romgaz SA, precum și lucrările de proiectare și execuție a sistemelor de protecție aferente liniilor electrice de racord ale grupurilor noi SPEE Iernut.

„Investiția pe care o desfășurăm în stația de la Iernut are o importanță deosebită atât pentru Transelectrica și pentru Sistemul Electroenergetic Național, dar mai ales pentru dezvoltarea economiei naționale. Înțelegem nevoia acută de investiții și susținem efortul investițional pentru a dezvolta România, iar proiectele Transelectrica sunt motorul care angrenează evoluția economică a țării în ansamblu. Crearea condițiilor de racordare la SEN a unei noi centrale de producție a energiei electrice este un astfel de proiect menit să deschidă calea spre dezvoltare și să contribuie la siguranța în alimentare cu energie electrică a consumatorilor. De aceea, ammonitorizat cu atenție această lucrare în ultimele 8 luni și alături de echipele de proiect ale Companiei și ale contractorilor am reușit să facem finalizăm etape importante ale proiectului“, a declarat Președintele Directoratului CNTEE Transelectrica SA, domnul Cătălin NIȚU.

Lucrările la Stația Iernut sunt realizate de SMART SA

Lucrările la Stația Iernut sunt realizate de SMART SA, filiala Transelectrica SA, având ca subcontractanți RETRASIB, DACOM, FARBEN, TELETRANS. Termenul de finalizare a întregii investiții din Stația Electrică Iernut este luna noiembrie 2021. Prin modernizarea și extinderea Stației Iernut se vor obține economii privind costul pierderilor de putere și costul de mentenanță.

Retehnologizarea Stației Electrice de Transformare 220/110/20 kV Ungheni este un alt proiect amplu de investiții cu o valoare de circa 42,5 milioane de lei, derulat în zona centrală a României. Lucrările au drept scop aducerea instalațiilor la un nivel de siguranță și fiabilitate corespunzător zonei din punct de vedere energetic, prin utilizarea tehnologiei actuale existente pe plan mondial, ceea ce va contribui la creșterea calității serviciului de transport al energiei și la creșterea siguranței în deservirea utilizatorilor rețelei electrice de transport.

Despre CNTEE Transelectrica SA

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA este operatorul de transport și de sistem din România, care gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă rețeaua de transport care cuprinde 81 stații electrice de transformare și aproape

9.000 de kilometri de linii electrice aeriene de 110/220 kV și 400 kV, aflate în gestiunea a opt unități teritoriale de transport.