Lansarea proiectului cu titlul „Consolidarea capacității Liceului Tehnologic Topolog în vederea gestionării situației de pandemie generate de virusul SARS-COV-2”,  cod SMIS 149686, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG, cu sediul în localitatea Topolog, Str. 1 Decembrie nr. 19, județul Tulcea, cod poștal 827220, România, derulează proiectul „Consolidarea capacității Liceului Tehnologic Topolog în vederea gestionării situației de pandemie generate de virusul SARS-COV-2”, cod  SMIS 149686, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară (AP) 10 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, Obiectivul Specific (OS) 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale,  în baza contractului de finanțare cu nr. 1408/29.04.2022 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare.

Consolidarea capacității Liceului Tehnologic Topolog în vederea gestionării situației de pandemie generate de virusul SARS-COV-2 proiect fonduri europene finantare nerambursabila 2022

Valoarea totală a contractului este de 760,857.46 lei, asistența financiară nerambursabilă fiind finanțat integral prin Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT-EU.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, respectiv între data de 01.01.2022 și  data 31.12.2022.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare generată de virusul SARS-Cov-2 și diminuarea riscului de propagare a bolii Covid-19 prin dotarea Liceului Tehnologic din localitatea Topolog cu echipamente de protecție și produse de dezinfecție în vederea realizării în condiții de siguranță sanitară a activității educaționale

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă sprijinirea a 961 elevi, profesori și personal angajat al unității școlare prin asigurarea de echipamente de protecție de uz personal (măști), produse de dezinfecție (săpun, dezinfectant etc.) și echipamente de prevenție și protecție necesare în vederea participării în bune condiții la activitatea educațională și pentru diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-COV-2.

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:

RA1 – Asigurarea unei gestionări corespunzătoare a procesului de implementare a proiectului prin activitatea A1 ceea ce duce la îndeplinirea OS1 si OS2 și atingerea rezultatelor 2S130 și 2S132.

RA2 – Realizarea unei achiziții de echipamente și bunuri pentru protecția GT al proiectului împotriva virusului Sars-CoV-2 și distribuția/utilizarea acestora.

RA3 – Realizarea unei campanii de informare și publicitate a proiectului și a finanțatorului.

RA4 -Asigurarea unei proceduri de audit în vederea implementării în condiții optime a proiectului.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020