Lansarea proiectului cu titlul „Consolidarea capacităţii Primăriei Jirlău în vederea gestionării situaţiei de pandemie ge-nerate de virusul SARS-COV-2”, cod SMIS 148496, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

COMUNA JIRLĂU, cu sediul în localitatea Jirlău, str. Râmnicu Sărat nr. 106, județul Brăila, derulează proiectul Consolidarea capacităţii Primăriei Jirlău în vederea gestionării situaţiei de pandemie generate de virusul SARS-COV-2”, cod 148496, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară (AP) 10 Sprijinirea ameliorării efec- telor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, Obiectivul Specific (OS) 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, în baza contractului de finanțare cu nr. 1408/29.04.2022 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare.

Consolidarea capacităţii Primăriei Jirlău în vederea gestionării situaţiei de pandemie ge-nerate de virusul SARS-COV-2 proiect fonduri europene nerambursabile finantare nerambursabila

Valoarea totală a contractului este de 713,549.40 lei, asistența financiară nerambursa- bilă fiind finanțată integral prin Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT-EU.

Perioada de implementare a proiectului este de 25 luni, respectiv între data 01.12.2020 și data 31.12.2022.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea capacităţii de gestionare a cri- zei sanitare generată de virusul SARS-Cov-2 și diminuarea riscului de propagare a bolii Covid- 19 în anul școlar 2020-2021 prin dotarea unităților de învățământ – Școala Gimnazială nr. 1 și Școala nr. 2 din localitatea Jirlău cu echipamente de protecţie şi produse de dezinfecţie în ve- derea realizării în condiţii de siguranță sanitară a activității educaţionale.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă sprijinirea a 325 preșcolari/școlari și personal angajat al unităților școlare prin asigurarea de echipamente de protecţie de uz personal (măști), produse de dezinfecţie (săpun, dezinfectant etc.) și echipamente de prevenție și protec- ție necesare în vederea participării în bune condiţii la activitatea educaţională şi pentru diminu- area riscului de propagare a infecţiei cu SARS-COV-2 în anul școlar 2020-2021.

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:

  1. Creșterea capacității de prevenire a infectării cu COVID-19, prin achiziționarea ur- mătoarelor echipamente medicale la nivelul a 325 persoane implicate în activitățile Școlii Gim- naziale nr. 1 și Școlii nr. 2 (personal educativ, administrativ și auxiliar și elevi), ce vor beneficia de: 78000 măști de protecție, 600 de litri de dezinfectant pentru mâini lichid, împreună cu 30 de dispensere dezinfectant lichid cu senzor, 1500 l dezinfectant pentru suprafețe, 600 de sticle (bucăți) de săpun, 8 covoare dezinfectante și 4 porți termoscan amplasate la intrările din corpu- rile celor 2 unități de învățământ, precum și 8 nebulizatoare cu 400 l de dezinfectant.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.