Lansarea proiectului cu titlul – „Consolidarea capacităţii Primăriei Beidaud în vederea gestionării situaţiei de pandemie generate de virusul SARS-COV-2”,  cod SMIS 147274, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

COMUNA Beidaud, cu sediul în localitatea Beidaud, Str. Primariei nr. 21, județul Tulcea, cod postal 827010, România, derulează începând cu data de 1 martie proiectul „Consolidarea capacităţii Primăriei Beidaud în vederea gestionării situaţiei de pandemie generate de virusul SARS-COV-2”, cod 147274, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară (AP) 10 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, Obiectivul Specific (OS) 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale,  în baza contractului de finanțare nr 1277/30.03.2022 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare.

Consolidarea capacităţii Primăriei Beidaud în vederea gestionării situaţiei de pandemie generate de virusul SARS-COV-2 proiect fonduri europene

Valoarea totală a contractului este de 686.294,67 lei, asistența financiară nerambursabilă fiind finanțată integral prin Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT-EU.

Perioada de implementare a proiectului este de 10 luni, respectiv între data 1 martie 2022 și data 31 decembrie 2022.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare generată de virusul SARS-Cov-2 și diminuarea riscului de propagare a bolii Covid-19 prin dotarea unităților de învățământ – Școala Beidaud, Școala Neatârnarea, Școala Sarighiol de Deal din localitatea Beidaud cu echipamente de protecție și produse de dezinfecție în vederea realizării în condiții de siguranță sanitară a activității educaționale.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă sprijinirea a 243 preșcolari/școlari și personal angajat a unităților școlare prin asigurarea de echipamente de protecție de uz personal (măști), produse de dezinfecție (săpun, dezinfectant etc.) și echipamente de prevenție și protecție necesare în vederea participării în bune condiții la activitatea educațională și pentru diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-COV-2.

Rezultate așteptate:

RA1 – 3 unități de învațământ de pe raza localității Beidaud sprijinite

RA2 – 1 achiziție de materiale și echipamente de dezinfecție, prevenție și protecție împotriva infecției cu SARS-COV-2

RA3 – 3 achiziții de servicii: consultanță în management, audit, informare și publicitate.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.