Companiile românești pot beneficia de protecție extinsă în derularea relațiilor comerciale cu partenerii extreni în condițiile în care Comisia Europeană a autorizat prelungirea până la 30 iunie 2021 a schemei de asigurare pe termen scurt a riscurilor non-piață și temporar non-piață pe care EximBank o oferă în numele și în contul statului român.

Acest produs de asigurare a fost lansat în prima parte a acestui an, în contextul pandemiei COVID-19, pentru a susține continuarea activității exportatorilor români şi păstrarea locurilor de muncă prin preluarea riscurilor comerciale şi politice aferente debitorilor din ţările Uniunii Europene şi OECD, și era valabilă până la 31 decembrie 2020.

Facilitatea se adresează tuturor categoriilor de exportatori – întreprinderi mici, mijlocii şi mari – pentru care EximBank poate acoperi până la 85% din pierderile înregistrate ca urmare a producerii unor riscuri comerciale și politice aferente partenerilor comerciali din ţările Uniunii Europene şi OECD.

Ca urmare a reevaluării situaţiei economice generate de epidemia COVID-19, Comisia Europeană a prelungit valabilitatea acestei scheme de asigurări ceea ce creează cadrul pentru ca EximBank să poată oferi exportatorilor români un grad ridicat de protecție în derularea afacerilor cu parteneri externi. Este o măsură suplimentară de sprijin pe care EximBank o implementează în noul context economic local și global, asigurând pentru firmele românești un nivel de susținere similar cu cel al companiilor europene”, a spus Traian Halalai, președintele executiv al EximBank.

Prin intermediul acestei scheme de asigurare, EximBank poate prelua riscurile pe termen scurt la care sunt expuse întreprinderile mici, mijlocii şI mari, indiferent de volumul cifrei de afaceri la export, numărul de parteneri externi pe care doreşte să îi asigure, pe o perioadă a riscului (care include durata de fabricație și durata de rambursare) de până la doi ani.

Pentru a beneficia de această facilitate, exportatorii trebuie să aibă schimburi comerciale și/sau un istoric al plăților favorabil (în cazul în care există deja o relație comercială), iar cumpărătorii trebuie să aibă un istoric pozitiv în ceea ce privește despăgubirile, probabilitatea de neplată trebuie să fie acceptabilă, iar ratingul financiar intern și/sau extern al trebuie, de asemenea, să fie acceptabil. Perioada de așteptare, respectiv perioada cuprinsă între data producerii riscului asigurat şi data la care exportatorul este îndreptăţit să solicite plata despăgubirii, este de 90 de zile.

În calitate de Export Credit Agency (ECA) în România,  EximBank a dezvoltat și oferă în numele și în contul statului român produse de asigurare – care protejează încasările exportatorilor împotriva riscurilor asociate partenerilor externi şi a riscurilor asociate ţării de destinaţie și facilitează accesul la produsele de finanțare, putând fi cesionate în favoarea băncilor finanțatoare, pentru completarea mix-lui de garanții. Banca poate acoperi riscurile exportatorilor pe toate pieţele internaţionale, atât din Uniunea Europeană cât şi din spațiul extracomunitar.

Companiile romanesti pot beneficia de protectie extinsa in derularea relatiilor comerciale cu partenerii extreni in conditiile in care Comisia Europeana a autorizat prelungirea pana la 30 iunie 2021 a schemei de asigurare pe termen scurt a riscurilor non-piata si temporar non-piata pe care EximBank o ofera in numele si in contul statului roman.

Acest produs de asigurare a fost lansat in prima parte a acestui an, in contextul pandemiei COVID-19, pentru a sustine continuarea activitatii exportatorilor romani si pastrarea locurilor de munca prin preluarea riscurilor comerciale si politice aferente debitorilor din tarile Uniunii Europene si OECD, si era valabila pana la 31 decembrie 2020.

Facilitatea se adreseaza tuturor categoriilor de exportatori – intreprinderi mici, mijlocii si mari – pentru care EximBank poate acoperi pana la 85% din pierderile inregistrate ca urmare a producerii unor riscuri comerciale si politice aferente partenerilor comerciali din tarile Uniunii Europene si OECD.

”Ca urmare a reevaluarii situatiei economice generate de epidemia COVID-19, Comisia Europeana a prelungit valabilitatea acestei scheme de asigurari ceea ce creeaza cadrul pentru ca EximBank sa poata oferi exportatorilor romani un grad ridicat de protectie in derularea afacerilor cu parteneri externi. Este o masura suplimentara de sprijin pe care EximBank o implementeaza in noul context economic local si global, asigurand pentru firmele romanesti un nivel de sustinere similar cu cel al companiilor europene”, a spus Traian Halalai, presedintele executiv al EximBank.

Prin intermediul acestei scheme de asigurare, EximBank poate prelua riscurile pe termen scurt la care sunt expuse intreprinderile mici, mijlocii sI mari, indiferent de volumul cifrei de afaceri la export, numarul de parteneri externi pe care doreste sa ii asigure, pe o perioada a riscului (care include durata de fabricatie si durata de rambursare) de pana la doi ani.

Pentru a beneficia de aceasta facilitate, exportatorii trebuie sa aiba schimburi comerciale si/sau un istoric al platilor favorabil (in cazul in care exista deja o relatie comerciala), iar cumparatorii trebuie sa aiba un istoric pozitiv in ceea ce priveste despagubirile, probabilitatea de neplata trebuie sa fie acceptabila, iar ratingul financiar intern si/sau extern al trebuie, de asemenea, sa fie acceptabil. Perioada de asteptare, respectiv perioada cuprinsa intre data producerii riscului asigurat si data la care exportatorul este indreptatit sa solicite plata despagubirii, este de 90 de zile.

In calitate de Export Credit Agency (ECA) in Romania,  EximBank a dezvoltat si ofera in numele si in contul statului roman produse de asigurare – care protejeaza incasarile exportatorilor impotriva riscurilor asociate partenerilor externi si a riscurilor asociate tarii de destinatie si faciliteaza accesul la produsele de finantare, putand fi cesionate in favoarea bancilor finantatoare, pentru completarea mix-lui de garantii. Banca poate acoperi riscurile exportatorilor pe toate pietele internationale, atat din Uniunea Europeana cat si din spatiul extracomunitar.