Hidroelectrica a pus în funcțiune stația de 110/6/0,4kV din cadrul obiectivului de investiții ”Modernizare stație de 110/6/0,4kV aferentă Stației de Pompe Petrimanu”. Costul lucrărilor – derulate în conformitate cu graficul din contract, precum și al cheltuielilor aferente efectuării probelor tehnice s-au ridicat la valoarea de 3.336.727 lei.

Apa este pompată în lacul Vidra

Stația Petrimanu este amplasată în munții Lotrului, pe cursul râului Latorița, la 17 km de localitatea Ciunget. Amenajarea Hidroenergetică Petrimanu are ca scop captarea apelor provenite din afluenții râului Latorița și de la cele 25 de captări secundare din ramura sud pompaj, în lacul de acumulare Petrimanu. Prin intermediul a trei grupuri special dedicate, apa este pompată în lacul Vidra.

 ”Hidroelectrica își continuă programul de modernizări, scopul fiind acela de a aduce la zi din punct de vedere tehnologic obiectivele pe care la are în patrimoniu și de a le introduce într-un nou ciclu de viață și de exploatare. Concomitent cu interesul nostru pentru dezvoltare și investiții noi, nu pierdem din vedere faptul că este necesar să securizăm ceea ce avem deja, să ne asigurăm că aceste echipamente sunt și vor fi în continuare disponibile în sistemul energetic național”, a declarat Bogdan Badea, Președintele Directoratului Hidroelectrica.

Hidroelectrica are în exploatare un număr de 209 centrale hidroelectrice

Hidroelectrica este lider în producția de energie electrică și principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Național și este o companie vitală pentru un sector strategic, cu implicatii în siguranța națională. Hidroelectrica are în exploatare un număr de 209 centrale hidroelectrice cu o putere instalată totalizând 6.482 MW.