– Fără o schimbare graduală în implementarea tehnologiilor durabile și eliminarea treptată a activelor ce utilizează combustibili fosili, UE nu își va îndeplini noul obiectiv climatic de reducere a emisiilor cu 55% până în 2030 față de nivelurile din 1990, estimează ghidul Dentons

– Emisiunile de obligațiuni sustenabile au atins un nou record în 2020, ajungând la 732 miliarde USD, iar investitorii sunt acum pregătiți să finanțeze proiecte bazate pe energie verde

– Achiziționarea de energie electrică „curată” a stabilit un nou record în 2020, de aproximativ 18 GW, și este probabil să își continue creșterea

Uniunea Europeană și guvernele naționale intenționează să folosească relansarea economică care va urma crizei COVID-19 ca rampă de lansare pentru atingerea unor noi obiective ambițioase privind politica în domeniul schimbărilor climatice și pentru a reface economia pe baze sustenabile și eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor.  În acest context, Dentons  prezintă ghidul său anual privind inițiativele juridice, comerciale și cele privind politicile din sectorul european al energiei din surse regenerabile.

Ghidul avertizează că, în lipsa unei schimbări graduale în implementarea tehnologiilor durabile și eliminarea treptată a activelor bazate pe combustibili fosili, Uniunea Europeană nu își va îndeplini noul său obiectiv de reducere a emisiilor cu 55% până în 2030, față de nivelul din 1990. “Investițiile în proiecte de energie din surse regenerabile în Europa” evidențiază o modalitate de a atinge obiectivele ambițioase ale Europei prin investiții private. Emiterea de obligațiuni sustenabile a atins un nou record în 2020, arată ghidul, ajungând la 732 miliarde USD, iar investitorii sunt acum pregătiți să finanțeze proiecte bazate pe energie ”verde”. O altă evoluție remarcabilă în acest domeniu este noul record stabilit în 2020 când achiziționarea de energie curată a înregistrat un volum aproximativ 18 GW și acest trend ascendent este probabil să continue și în 2021, arată ghidul Dentons.

„Cele mai multe state din Uniunea Europeană au adoptat planuri naționale privind energia și clima, care corespund obiectivelor actuale ale UE privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030, dar mai sunt multe de făcut pentru realizarea acestor planuri și încă mult de lucru, pe măsură ce Uniunea Europeană și alte țări vor adopta obiective mai dure pentru 2030, care să fie în linie cu obiectivele de reducere la zero a emisiilor până în 2050. În acest context, guvernul României a contribuit la creșterea încrederii investitorilor, permițând producătorilor de energie să încheie contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice din afara piețelor centralizate pentru energia electrică produsă de instalațiile recent puse în funcțiune. Investitorii speră că astfel de măsuri vor fi urmate de o nouă schemă de sprijin care să o înlocuiască pe cea bazată pe certificate verzi”, a declarat Claudiu Munteanu-Jipescu, Partener & Coordonatorul Practicii de Energie, al biroului Dentons din România.

Ediția din 2021 a ghidului de energie regenerabilă în Europa combină analiza de sus în jos a tendințelor în cadrul UE și a altor tendințe regionale cu revizuiri de jos în sus ale evoluțiilor la nivel național, după un an de schimbări fără precedent, precum pandemia COVID-19 și Brexit, și tehnologiile legate de hidrogen, ca elemente majore ale peisajului politicii privind sursele regenerabile de energie.

Descărcați ediția 2021 a ghidului “Investiții în proiecte de energie regenerabilă în Europa” al Dentons. Acesta evidențiază principalele evoluții în materie de reglementare și oferă detalii ale perspectivelor de realizare a proiectelor de energie din surse regenerabile în 21 de jurisdicții din Europa și Asia Centrală.

Dentons a realizat acest ghid în cooperare cu BloombergNEF, un furnizor de top de studii privind energia curată, soluții avansate de transportul, industria digitală, materiale inovatoare și produse de bază.

Despre Dentons

Dentons, cea mai mare firmă de avocatură din lume, îmbină talentul și experiența cu provocările și oportunitățile globale din 80 de țări. Soluțiile juridice și de afaceri pe care Dentons le oferă, au la bază conexiunea profundă cu comunitățile locale și o abordare recunoscută și premiată pentru serviciile oferite clienților inclusiv Nextlaw, platformă Dentons ce oferă servicii de consultanță strategică și inovare. Abordarea policentrică a Dentons și orientarea spre soluții, angajamentul față de incluziune și diversitate, precum și talentul de clasă mondială confruntă status quo-ul pentru a promova interesele clienților și comunităților, în contextul noilor dinamici.

Echipa juridică Dentons din București, sub conducerea lui Perry Zizzi, Managing Partner, oferă clienților săi o abordare orientată spre rezultate și soluții juridice eficiente. În peste două decenii de activitate în România, firma a oferit consiliere cu privire la tranzacții importante pentru clienții interni și internaționali din mai multe sectoare. Domeniile de practică cheie includ activitățile bancare și financiare, imobiliare, corporative, ocuparea forței de muncă, energie și infrastructură, concurență și litigii.

www.dentons.com