Tema abordată în cadrul conferinței “Cum reducem fenomentul contrafacerilor?” prezintă interes pentru Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Tursimului.

Contrafacerea reprezintă un fenomen global, care se răsfrânge asupra produselor fizice și digitale/on line protejate prin drepturi de proprietate intelectuală, generând profituri mari şi riscuri mici pentru cei care o practică, în detrimentul sănătății şi siguranţei consumatorilor.

Între altele, fenomenul contrafacerii afectează resursele şi veniturile, dezvoltarea inovării, piaţa forţei de muncă şi investiţiile.

005-Cum reducem fenomenul contrafacerilor 14 mai 2024

Terente Ciui

De exemplu, pierderile de venituri în industria confecțiilor se estimează la aproximativ 12 miliarde EUR, ca medie anuală în perioada 2018-2021, ceea ce reprezintă 5,2 % din vânzările de articole de îmbrăcăminte în UE. Ca urmare a pierderilor de vânzări din cauza contrafacerii, industria confecțiilor a angajat cu 160 000 mai puține persoane în fiecare an în aceeași perioadă, Germania și Italia fiind piețele cele mai afectate.

Piața produselor cosmetice din UE este mult mai mică decât cea a articolelor de îmbrăcăminte, reprezentând aproximativ o 1/3 din dimensiunea acesteia în termeni de vânzări. O estimare a pierderilor de vânzări de cosmetice din cauza contrafacerii se ridică la 3 miliarde EUR, ceea ce reprezintă 4,8 % din vânzările totale. Industria cosmeticelor din Franța este cea mai afectată în termeni absoluți, cu pierderi anuale de vânzări în valoare de 800 milioane EUR. Se estimează că aproape 32 000 de persoane și-au pierdut locurile de muncă în UE.

Sectorul jucăriilor suferă cel mai mare procent de pierderi de vânzări din cauza contrafacerii: 8,7 %, ceea ce corespunde unei pierderi de vânzări de 1 miliard EUR și unui număr de 3 600 mai puține persoane angajate în această industrie. Industria jucăriilor din Germania a absorbit o treime din pierderile de vânzări cauzate de prezența jucăriilor contrafăcute în UE.

În ceea ce priveşte contrafacerea, este important să fie luate în considerare tendințele produselor contrafăcute și infracțiunile legate de contrafacere pentru a evalua realul impact economic al contrafacerii asupra vânzărilor și a ocupării forței de muncă.

 În acest context este important de pus accent pe conceptul de drept de proprietate intelectuală care joacă un rol vital în societate. Acesta îi ajută pe creatori, inventatori și dezvoltatori să fie promotorii întreprinderilor, societății și economiei.

Din nefericire, mulți oameni încă mai cred că drepturile de proprietate intelectuală au prea puțin de-a face cu viața lor de zi cu zi. Este esențial să ne adresăm cetățenilor, în special tinerilor și consumatorilor, cu privire la valoarea proprietății intelectuale și la consecințele negative ale încălcării proprietății intelectuale, dacă dorim să schimbăm comportamentul oamenilor în ceea ce privește contrafacerea.

Pentru a obține rezultate mai bune în lupta împotriva contrafacerii, este esențială colaborarea între toți partenerii.

Având în vedere contribuţia semnificativă adusă de domeniul proprietăţii intelectuale la dezvoltarea economică şi socio-culturală a societăţii, instituția pe care o reprezint se implică în mod activ în asigurarea unui mediu de natură să stimuleze inovarea şi să garanteze protejarea şi valorificarea rezultatelor acesteia.

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sub coordonarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,  alături de instituţii esenţiale, asigură protecția și promovarea drepturilor de proprietate la nivel naţional, fiind permanent preocupate de perfecţionarea cadrului normativ naţional prin actualizarea şi armonizarea cu normele juridice europene şi internaţionale, de eficientizarea aplicării legislaţiei şi, nu în ultimul rând, de creşterea nivelului de conştientizare în respectarea drepturilor de proprietate intelectuală prin acţiuni de informare a publicului, a titularilor de drepturi şi utilizatorilor, respectiv de formare a mediului de afaceri și a tinerei generații.

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, prin OSIM și ANPC, derulează numeroase activităţi de promovare şi conştientizare a opiniei publice privind importanţa respectării drepturilor de proprietate intelectuală, precum și riscul la care se expun persoanele care achiziţionează produse piratate, inclusiv în mediul online, atât în marja Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, sărbătorită în data de 26 aprilie, precum și cu ocazia unor evenimente similare.

Țara noastră a susținut permanent necesitatea îmbunătățirii nivelul protecţiei drepturilor titularilor de drepturi de proprietate intelectuală și o componentă definitorie a luptei împotriva contrafacerii, inclusiv cea online, este reprezentată de activitățile de conștientizare și educaționale în rândul societății, în special a tinerilor, în sensul respectării și protejării drepturilor de proprietate intelectuală.

Ne implicăm în mod activ în acest tip de activități, având o contribuție importantă la dezvoltarea domeniului educației și proprietatății intelectuale. Țara noastră are o poziție de lider și se bucură de o amplă recunoaștere internațională, fiind unul dintre puținele state la nivel mondial (conform statisticilor OMPI) și singurul din Uniunea Europeană care deține în prezent o Programă Școlară pentru disciplina opțională Educație pentru Drepturile de Proprietate Intelectuală [curriculum la decizia şcolii pentru liceu], aprobată prin Ordinul Ministrului Educației  în anul 2015.

În continuarea eforturilor României de a demonstra voința politică pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, în data de 14.12.2023 a fost aprobat în ședința de Guvern Proiectul de Hotărâre de Guvern (HG 1272/2023) pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale 2024 – 2028, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1160/21.12.2023.

Strategia națională în domeniul proprietății intelectuale 2024 – 2028 și Planul de Acțiune în domeniul proprietății intelectuale 2024 – 2028, prevăd ca obiective strategice dezvoltarea unui sistem eficient pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, precum și intensificarea activităților de combatere a încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală prin identificarea principalelor zone de risc/vulnerabilități și intensificarea acțiunilor de stopare a introducerii în România de produse contrafăcute sau piratate, stabilirea de bune practici privind combaterea pirateriei şi contrafacerii, creșterea pedepselor pentru infracțiunile la adresa proprietății intelectuale, astfel încât acestea să aibă efect descurajator, precum și activități de conștientizare și în vederea sensibilizării și educării publicului în general, și în special a tinerilor, privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

011-Cum reducem fenomenul contrafacerilor 14 mai 2024

Terente Ciui, Secretar de Stat, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Citește și:

Cum reducem fenomenul contrafacerilor? – Ediția a IV-a, 14 mai 2024