Fundaţia Health Action Overseas România (HAO) a început recent implementarea proiectului „Business Engagement Odyssey” (BEO), care vizează, în principal, dezvoltarea unui program specializat de formare dedicat specialiștilor în angajare asistată, precum și realizarea unui Ghid de bune practici destinat angajatorilor.

Proiectul este cofinanţat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene şi este implementat, în perioada 1 noiembrie 2023 – 30 octombrie 2025, de un consorţiu transnaţional condus de GTB (Belgia), din care mai fac parte European Union of Supported Employment (EUSE), Health Action Overseas (Romania), Asociația Portugheză de Angajare Asistată (APEA), Institutul Universitar de Reabilitare (Slovenia) și Asociația pentru Angajare Asistată din Marea Britanie (BASE).

Fundaţia Health Action Overseas România (HAO)

În România, prezentarea oficială a proiectului a avut loc la Constanța, în cadrul unei conferințe cu caracter interactiv, la care au luat parte reprezentanţi ai: Direcţiei Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Constanţa, Inspectoratului Şcolar Județean Constanța, Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros”, furnizori publici si privați de servicii sociale și de ocupare, precum și angajatori interesați să asigure un mediu de lucru incluziv.

„Datele statistice sunt relevante: în țara noastră sunt 890.000 de adulți cu dizabilități și doar 11% dintre aceștia lucrează, procent mult inferior mediei la nivel european. Cum putem schimba această situație? Prin aplicarea pe scară cât mai largă a modelului Angajării Asistate, bazat pe o strategie de parteneriat între angajat, angajator şi furnizorul de servicii de ocupare. Deși este un model win-win, care oferă avantaje semnificative companiilor, în practică specialiștii în angajare asistată întâmpină dificultăți în depășirea reticenței angajatorilor și în implicarea lor în proces. Cu această stare de fapt ne confruntăm nu numai noi, în România, ci și colegii noștri din alte țări europene. Pentru a o schimba, avem nevoie de specialiști mai bine pregătiți și de angajatori mai bine informați, obiective la atingerea cărora contribuim prin implementarea proiectului BEO”, subliniază Nicolae Dobrescu, director executiv al HAO.

Într-o primă etapă, Health Action Overseas și Institutul Universitar de Reabilitare vor realiza, cu sprijinul celorlalți parteneri, o analiză detaliată a nevoilor specialiștilor în angajare asistată și a angajatorilor din cinci țări europene (Belgia, România, Portugalia, Slovenia și Marea Britanie). Ulterior, pornind de la concluziile studiului, sub coordonarea GTB și BASE va fi realizat și validat un pachet de instruire pentru specialiștii în angajare asistată menit să le dezvolte încrederea și abilitățile de lucru cu angajatorii, astfel încât să fie capabili sa-și susțină pe deplin clienții și să abordeze eficient preocupările reprezentanților companiilor.

În ceea ce-i privește pe angajatori, datorită proiectului, aceștia vor beneficia de un Ghid de bune practici, realizat sub coordonarea APEA, care va include informații valoroase despre procesul de Angajare Asistată, beneficiile pe care le au, dar și răspunsuri la temerile lor privind integrarea în echipă a persoanelor cu dizabilități, cu scopul de a-i sprijini să depăşească barierele informaționale şi/sau psihologice cu care se confruntă.

Despre HAO

De peste 25 de ani, echipa Fundaţia Health Action Overseas România (HAO) susţine tinerii cu dizabilităţi din instituţii ale statului să se integreze în societate. Îi sprijină să-şi dezvolte abilităţile de care au nevoie pentru a duce o viaţă pe deplin independentă, să-şi facă prieteni, să găsească un loc de muncă. De asemenea, lucrează în comunitate cu tinerii cu dizabilităţi, cu părinţii şi aparţinătorii acestora, dar şi cu firme. În ultimii cinci ani și jumătate a furnizat cu succes servicii de angajare asistată pe model EUSE. (https://www.hao.org.ro/ro/)

Despre Erasmus+

Este programul Uniunii Europene care are scopul de a sprijini educația, formarea, tineretul și sportul. Persoanelor fizice le oferă posibilitatea de a-și dezvolta competențele pe toate cele trei componente (cunoștințe, abilități, atitudini) și de a face schimb de experiență cu oameni cu interese similare din alte țări. Organizațiilor le oferă suport financiar cu scopul de a-și dezvolta capacitatea managerială de a răspunde mai bine nevoilor beneficiarilor pe care îi deservesc și comunităților pe care le sprijină prin proiecte internaționale. (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus)