Locuitorii Maramureșului pot de acum să-și exprime activ opinia în legătură cu deciziile care îi afectează direct prin intermediul aplicației mobile eFeedback și a platformei www.natura2000mm.ro, dezvoltate de WWF-România (Fondul Mondial pentru Natură), ce arată în timp real inițiativele legislative care urmează să fie implementate în siturile Natura 2000, și nu numai, din județul Maramureș.

Proiectul pilot, care poate fi extins la nivel național, pornește de la ideea că orice planificare strategică ar trebui fundamentată pe probleme și soluții identificate local, așa că existența unui feedback al societății civile este necesară înaintea definitivării unor strategii. Pentru a fundamenta acest proces, WWF, împreună cu partenerul de proiect GeoMMed, au realizat un studiu referitor la impactul și la resursele necesare implementării Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030.

În plus, într-o manieră participativă, am realizat o revizuire a Strategiei de dezvoltarea a patrimoniului natural din Maramureș. Patrimoniul natural al județului Maramureș, alături de cel cultural, reprezintă unul dintre avantajele competitive majore pentru dezvoltarea sustenabilă și pe termen lung a județului nostru.

Cele două instrumente dezvoltate de WWF (aplicația mobilă eFeedback disponibilă gratuit pe Android și iOS și platforma online), care au la bază un protocol semnat cu autorități, instituții și reprezentanți ai societății civile, au fost discutate cu peste 450 de localnici prin intermediul Caravanei eFeedback. Timp de două săptămâni, aceasta a vizitat la finalul anului trecut 40 de Primării din județul Maramureș și un Grup de Acțiune Locală (GAL) din Baia Mare.

În contextul în care Uniunea Europeană propune o serie de acțiuni urgente pentru stoparea declinului biodiversității, ce trebuie implementate la nivelul statelor membre, Caravana a prezentat și rezultatele Studiului de impact realizat la nivelul județului Maramureș. Acesta a evaluat, la nivelul zonei pilot, impactul socio-economic pe care îl vor avea o serie de măsuri europene: obiectivele de a proteja legal 30% din suprafața terestră și de a asigura o protecție strictă pentru 10% din această suprafață, de a stabili setul de criterii pentru gestionarea zonelor protejate (management efectiv) și de a asigura protecția strictă a pădurilor cu structuri primare.

Această analiză oferă o bază de pornire pentru a realiza o evaluare la scară mai mare, posibil chiar națională, a impactului socio-economic produs prin implementarea Strategiei UE 2030.

Proiectul a fost derulat de WWF-România, în parteneriat cu Asociația Profesională GeoMMed, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Vă invităm să urmăriți activitatea proiectului: www.natura2000mm.ro

Despre Proiect

Scopul proiectului este ca până în 2024 Platforma Natura 2000 Maramures să asigure educația și implicarea civică în vederea responsabilizarii factorilor de decizie locali/judeteni în scopul utilizarii sustenabile pe principii democratice a patrimoniului natural județean în beneficiul comunităților locale.

Despre WWF (Fondul Mondial pentru Natură)

Înfiinţată în anul 1961, WWF este una dintre cele mai importante organizaţii internaţionale care derulează proiecte pentru conservarea naturii, în peste 100 de ţări. Misiunea WWF la nivel global este să oprească degradarea mediului înconjurător şi să construiască un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura.

În România, WWF lucrează din anul 2006 pentru protejarea mediului sălbatic din Munții Carpați și din lungul Dunării: arii protejate, păduri, urși bruni, zimbri, Delta Dunării, sturioni. La toate acestea se adaugă stimularea tranziției spre economia verde și un program de educație de mediu adresat tinerilor.

WWF România – Filiala Maramureș, parte a WWF România a demarat în Maramureș activități în sfera conservării naturii înca din 2003, ariile prioritare de intervenție vizând: utilizarea durabilă a resurselor naturale, (managementul responsabil al pădurilor), identificarea și protecția coridoarelor ecologice, monitorizarea faunei sălbatice, evaluarea serviciilor de mediu furnizate de ecosistemele forestiere și acvatice, dezvoltarea comunităților locale prin utilizarea sustenabilă a resurselor naturale.

Mai multe detalii la: www.wwf.ro.

Despre Asociația profesională GeoMMed

Asociația are drept scop regenerarea și dezvoltarea durabilă a zonelor afectate de schimbări structurale. În accepțiunea Geommed regenerarea și dezvoltarea durabilă a comunităților miniere reprezintă o dezvoltare continuă bazată pe resurse regenerabile, administrate eficient în folosul și cu participarea activă a comunităților.

Serviciile și proiectele implementate de către Asociația Profesională GeoMMed au vizat inițiative legate de protejarea mediului înconjurător dar și acțiuni privind sprijinirea dezvoltării durabile a României, încurajând crearea și dezvoltarea cooperării în domeniul protecției mediului înconjurător, ecologie și conservarea biodiversității și prin elaborarea de strategii și planuri de regenerare durabilă a comunităților afectate de restructurări industriale. 👉www.cheilelapusului-natura2000.ro 

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.