La sediul Camerei de Comerţ si Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) a avut loc semnarea protocolului de colaborare între Camera bucureşteană şi Institutul Național pentru Maşini și Instalaţii destinate Agriculturii și Industriei Alimentare (INMA), membru al rețelei Enterprise Europe Network (EEN).

Ca urmare a semnării acestui document de către preşedintele CCIB, dr. ing. Costică T. Mustață, şi de către directorul general INMA, dr. ing. Nicolae Valentin Vlăduţ, cele două părţi vor coopera în vederea organizării în cadrul Palatului CCIB Business Centre a unor forumuri de afaceri, workshop-uri, conferințe, prezentări cu scopul de a încuraja și sprijini oamenii de afaceri în diverse domenii de activitate și investitorii să cunoască și să fructifice oportunităție oferite de Enterprise Europe Network.

La eveniment au fost prezenți, de asemenea, dr. ing. Cornelia Muraru-Ionel, manager al Incubatorului Tehnologic și de Afaceri din cadrul INMA, managerul clusterului IND-AGRO-POL, și prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, secretar general al CCIB.

Semnarea protocolului de colaborare cu INMA se înscrie în sfera preocupărilor constante ale Camerei bucureştene de a contribui la internaționalizarea activității comunității de afaceri a Capitalei, cu accent pe diversificarea exporturilor și atragerea de investiții străine. Dr. ing. Costică T. Mustață a evidențiat potențialul agriculturii românești, punctând totodată nevoia masivă de investiții în infrastructură (finalizarea canalului Dunăre-Siret, construirea de sisteme de irigații, stații de pompare etc).

De asemenea, președintele CCIB a subliniat importanța colaborării la nivel de cluster sau consorțiu între institute de cercetare și mediul de afaceri.. În acest context, dr. ing. Nicolae Valentin Vlăduţ a exprimat interesul de a identifica, prin intermediul CCIB, firme din Capitală interesate să dezvolte parteneriate cu INMA, în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană.

În ceea ce privește internaționalizarea activității INMA, secretarul general al CCIB a invitat oaspeții să aibă în vedere promovarea ofertei Institului prin intermediul reprezentanței CCIB de la Tanger, pentru toată regiunea magrebiană, dar și prin intermediul Consiliului de Afaceri România-Egipt, pentru piața egipteană, idee apreciată de conducerea INMA.

CCIB, protocol, colaborare, INMA

Membrii CCIB vor putea participa la misiuni economice organizate de instituțiile Uniunii Europene

Potrivit dr. ing. Cornelia Muraru-Ionel, membrii CCIB vor putea participa la misiuni economice organizate de instituțiile Uniunii Europene, care asigură și acoperirea parțială a costurilor, în scopul promovării exporturilor Statelor Membre în afara comunității și la evenimente de brokeraj, pentru care pot beneficia de servicii de consultanță pentru realizarea profilelor de firmă și asistență în ceea ce privește interpretariatul în limba engleză. De asemenea, își vor putea face cunoscute ofertele și diverse alte propuneri de afaceri/cooperare pe platforma EEN.

Conducerile CCIB și INMA și-au exprimat convingerea că, printr-o bună conlucrare, prevederile acordului vor fi rapid puse în aplicare, fiecare manifestându-şi întreaga disponibilitate de a contribui la o mai corectă şi eficientă informare a mediului de afaceri.

Despre CCIB

Cu o tradiţie de peste 150 de ani în reprezentarea mediului de afaceri şi în derularea de parteneriate cu autorităţile, CCIB se bucură şi de o largă recunoaştere în țară și străinătate. Camera bucureșteană conlucrează cu peste 100 de organizaţii similare de pe toate continentele și, pe plan intern, cu mai mult de 40 de organizaţii profesionale, patronale, instituţii ale mediului academic şi reprezentanţi ai comunităţii de afaceri. CCIB oferă membrilor săi, dar şi comunităţii de afaceri bucureştene o gamă largă de servicii, de la înfiinţări de firme, sucursale, filiale; servicii personalizate de promovare a produselor şi serviciilor, inclusiv prin intermediul reprezentanţelor sale din străinătate; eliberare de certificate de origine sau atestând situația de forță majoră; organizare de evenimente şi până la servicii de arbitraj și mediere. Potrivit statutului CCIB, membrii săi beneficiază de o serie de facilităţi.

Despre INMA

Este cel mai vechi şi prestigioas institut de cercetare în domeniul utilajelor și echipamentelor destinate agriculturii şi industriei alimentare, al tehnologiilor de mecanizare din România. Desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică (fundamentală şi aplicativă), de inovare în domeniul proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice de mecanizare şi automatizare a lucrărilor din agricultură şi industria alimentară, în contextul armonizării întregii activităţi la politicile Ministerului Educatiei si Cercetarii și ale Uniunii Europene. Din anul 2009, INMA este membru al prestigiosului Grup European de Design si Inginerie Igienică (EHEDG), care reunește într-un consorțiu: producători de echipamente pentru industria alimentară, institute de cercetare, precum și autorități de sănătate publică, iar din 2015 membru al Enterprise Europe Network (EEN).

Despre EEN

Este o inițiativă a Comisiei Europene, fiind cea mai vastă rețea de sprijin a întreprinderilor, organizațiilor care acordă suport mediului de afaceri si profesional, institutelor de cercetare, universităților, centrelor tehnologice, agențiilor de dezvoltare din peste 60 de țări (cele 27 state membre ale Uniunii Europene, țările membre ale Spațiului Economic European, țările candidate și alte țări terțe).