ROMAERO, o companie strategică pentru industria aerospațială și de apărare a României, se va restructura printr-o colaborare cu CIT Restructuring, fondată de CITR, parte a Impetum Group. ROMAERO va urma un proces de restructurare a datoriilor sale istorice înregistrate față de bugetul statului prin mecanismul pus la dispoziție de Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 (OG 6/2019), pe baza unui plan de restructurare aprobat pe 3 august. CIT Restructuring a fost desemnată să elaboreze și să implementeze planul de restructurare a companiei.

Cel mai amplu și mai complex proces de restructurare de business

Restructurarea ROMAERO este cel mai amplu și mai complex proces de restructurare de business derulat în baza OG 6/2019 până la acest moment în România. Derularea cu succes a acestui proiect de colaborare între instituții ale statului și mediul de afaceri românești dovedește faptul că există premise ca, prin eforturi susținute, economia românească să își dobândească stabilitatea și perspective de creștere.

Planul de restructurare a ROMAERO prevede restructurarea și reducerea cu cca. 256 MIL. RON a datoriilor către bugetul consolidat al statului și transferarea unor active esențiale către instituțiile din sectorul de apărare. În plus, se vor crea condițiile pentru rambursarea creditelor bancare istorice, în valoare de aproximativ 108 MIL. RON, prin valorificarea unor active excedentare, de care business-ul nu mai are nevoie. Odată cu implementarea acestor măsuri și cu restructurarea datoriilor, compania va putea atrage noi fonduri pe care le va direcționa către investiții în tehnologie.

Pentru a beneficia de prevederile OG 6/2019, ROMAERO are un necesar de finanțare de 60 MIL. RON, cuprinzând o sumă de 45 MIL. RON, reprezentând rambursare inițială către ANAF, și aprox. 14 MIL. RON, constând în necesar de capital de lucru pentru relansarea activității. Misiunea obținerii acestei finanțări, în condițiile în care societatea nu a beneficiat de noi resurse financiare din partea sectorului bancar din 2009, a fost asumată și realizată cu succes de CIT Restructuring. Finanțarea necesară implementării proiectului de restructurare urmează a fi pusă la dispoziție de CEC Bank care a aprobat finanțarea rambursării datoriilor către ANAF în suma de 45 MIL. RON și se află în proces de aprobare a finanțării unui credit special de 14 MIL. RON. Aceasta este o dovadă a dedicației cu care CEC Bank susține business-urile românești chiar și în perioade dificile.

„Prin planul de restructurare ne vom concentra eforturile pentru aducerea în zona de profitabilitate a ROMAERO. În aceste vremuri de incertitudine economică, este rolul nostru să ne transpunem experiența validată de piață ca manageri de criză, în ghidajul și susținerea de care au nevoie companiile românești. ROMAERO este un centru de excelență și una dintre cele mai importante companii de stat din industria aerospațială și de apărare românească. Avem încredere că vom reuși să punem din nou în lumină valoarea acestei companii de tradiție și mizăm pe capacitatea ROMAERO să depășească aceste momente”, a declarat Andra Buțiu, Senior Partner CIT Restructuring, parte din Impetum Group.

Planul de restructurare a datoriilor ROMAERO, elaborat de către CIT Restructuring, a fost aprobat de AGA Romaero din 3 august 2020. Prin această decizie, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – acționarul majoritar al ROMAERO, cu sprijinul acționarilor semnificativi SIF Muntenia și FP, contribuie decisiv la procesul de salvare al celei mai importante companii aerospațiale românești.

OG 6/2019 este un act normativ care vizează restructurarea obligațiilor datorate de către contribuabili către bugetul de stat, pentru a sprijini revitalizarea acestora și a le ajuta să evite ajungerea în stare de insolvență. Principalele facilități fiscale prevăzute prin OG6 se referă la restructurarea obligațiilor bugetare, cu anularea accesoriilor și reducerea obligațiilor principale. ANAF are competența de a evalua și aproba planul de restructurare și testul creditorului privat elaborat de expertul independent. „Procedura propusă de OG6 reprezintă unul dintre cele mai puternice instrumente puse la dispoziția mediului economic pentru restructurarea companiilor, iar abordarea ANAF a fost, în toată această perioadă, una deschisă, proactivă, pro-business”, a mai declarat Andra Buțiu.

Despre ROMAERO

ROMAERO este o companie aerospațială care integrează în aceeași locație două activități majore: fabricarea de aerostructuri și întreținere și reparații pentru aeronave de transport civile și militare. Este cea mai mare companie din Industria Aeronautică Romană, cu peste 90 de ani de tradiție în acest domeniu și este situată lângă Aeroportul Băneasa.

Despre CIT Restructuring

CIT Restructuring a fost fondată de experții din CITR, o companie Impetum Group, primul grup românesc dedicat misiunii de a maximiza valoarea de business în oricare etapă din viața unei companii.
Scopul echipei CIT Restructuring este de a oferi soluții de restructurare companiilor aflate în afara procedurilor judiciare, prin soluții personalizate, proiectate pe baza nevoilor specifice ale fiecărui business.