Autor: Alina Făniță, Partener și CEO, PKF Finconta

Digitalizarea își extinde tot mai mult sfera de aplicabilitate. Auditul este inclus în această sferă de impact. Altă dată văzută ca o funcție practicată de minuțiosii cifrelor, prin digitalizare, astăzi auditul se susține pe trei piloni: automatizare, date analitice și digitalizarea experienței clientului.

Pentru digitalizarea cu succes a funcției de audit este importantă platforma tehnologică folosită. Aceasta are rolul de a conecta membrii echipei de audit, atât între ei cât și cu clientul. În plus susține un management de proiect eficient în perioada derulării procesului de audit.

Ce presupune o funcție de audit transformată digital

Pentru directorii financiari captarea puterii de conectare, ca să beneficieze de o funcție de audit transformată digital, înseamnă un set de acțiuni relevante:

  • Comunicarea beneficiilor de la nivelul conducerii companiei. Pentru ca auditul digital să aibă succes, trebuie să fie transmise clar de la început beneficiile pe care le va aduce companiei și părților interesate. Cel mai bine este ca acest mesaj să fie comunicat de la nivelul top managementului.
  • Anticiparea necesității schimbărilor la nivel de cultură organizațională. Echipa de audit trebuie să se obișnuiască cu un nou sistem tehnologic și să se adapteze noilor moduri de a lucra cu auditorul. De exemplu, echipa de audit poate pune întrebări noi și diferite, iar echipa financiară ar putea să fie nevoită să facă lucrurile pe care nu le-a mai făcut vreodată.
  • Acces la datele companiei auditate. Un audit digitalizat de succes depinde de accesul auditorilor la datele, sistemele și aplicațiile analitice ale companiei client, pentru a evita duplicarea eforturilor. Este importantă informarea departamentului de IT cu privire la nivelul de acces necesar pentru echipa de audit și menținerea principalelor date și controale de securitate ale companiei.
  • Învățarea din practicile auditorului. Doar învățând din ceea ce face auditorul, directorul financiar poate îmbunătăți implementarea tehnologiei în cadrul propriei companii. Pot există oportunități de a genera valoare suplimentară din datele de care compania nu profită în prezent.

Trebuie să existe o colaborare foarte bună între directorul financiar și directorul de IT

Sigur, în tot acest proces, dincolo de echipa de audit, directorul financiar e bine să aibă în directorul de IT un partener de încredere. Directorul de IT poate construi, de asemenea, o relație profesională solidă cu auditorul. Calitatea auditului depinde de calitatea și relevanța informației la care echipa de audit are acces prin facilitatea echipei de IT a companiei client.

Fanita Alina

Fanita Alina

De asemenea, cunoașterea de către directorul de IT a platformei pe care o folosește echipa de audit îl ajută să înțeleagă cum funcționează, cât de solide sunt controalele de securitate, cum sunt datele stocate și protejate. În acest fel directorul de IT poate propune modalități eficiente de partajare a informațiilor, poate să asigure factorii implicați cu privire la utilizarea sigură a datelor în procesul de audit și să răspundă pertinent oricăror întrebări.

Directorul de IT poate dezvolta un plan de transformare digitală care să aibă în vedere implementarea unei strategii fazate de digitalizare pe care să o alinieze cu specificitățile tehnologiei de audit. Explorarea potențialului de automatizare a proceselor repetitive care susțin auditul este importantă pentru furnizarea de informații actualizate și reducerea birocrației organizaționale.

Digitalizarea facilitează emergența auditului ”în timp real” odată cu automatizarea și propagarea rapidă a informației. Accesul frecvent la datele companiei în timpul unui an fiscal va contribui la consolidarea acestei tendințe. Într-un interval de câțiva ani transformarea digitală a auditului nu va mai fi remarcabilă deoarece va deveni un proces standard.

Despre PKF Finconta

De peste 25 de ani, PKF Finconta este una dintre principalele 10 firme de servicii profesionale din România. Ca membri ai PKF International Ltd. suntem parte dintr-o rețea internațională de firme independente din punct de vedere legal, care oferă consultanță și audit oriunde în lume.Grupul PKF Finconta este format din patru societăți cu capital românesc: PKF Finconta, PKF Finconta Consultanță, PKF Finconta HR și Finconta Consulting SPRL, membre ale organismelor profesionale naționale CECCAR, CAFR, CCFR și UNPIR. Prin intermediul acestora oferim servicii de audit financiar, analiză financiară corporativă, consultanță fiscală, întocmirea dosarului prețurilor de transfer, servicii de contabilitate, salarizare, resurse umane, insolvență, auditarea fondurilor nerambursabile și due diligence de achiziții.