4.000 de copii au început deja școala, de la 1 iulie, în clasele special organizate de Salvați Copiii România, pentru restabilirea dreptului la educație al celor care, în lipsa unei tablete și/sau a accesului la internet, au fost lăsați în afara școlii online. În cele 6 săptămâni de învățare, copiii au fost în siguranță, normele sanitare au fost respectate, iar pedagogii s-au concentrat pe recuperarea educațională și suportul psiho-emoțional.

 Echipele Salvați Copiii au asigurat recuperarea decalajelor cauzate de lipsa accesului sau de accesul redus/slab calitativ la clasele desfășurate online în perioada restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19, organizând astfel:

 • 100 de grupe pentru programul Școală după școală, unde au fost integrați copiii de vârstă școlară din comunități/familii vulnerabile care au fost marginalizați suplimentar în cele trei luni de carantină;
 • 27 de grupe pentru Grădinița estivală, unde au fost integrați copiii din ciclul preșcolar, care au fost scoși în afara oricărui program educațional la care copiii din medii sociale stabile au avut acces garantat, cu prioritate cei care urmează să frecventeze clasa pregătitoare în noul an școlar.

Salvați Copiii Clasele funcționează în școli din București, Constanța, Craiova, Iași, Lupeni, Mangalia, Negrești, Petrila, Reșița, Suceava, Timișoara, Târgu Mureș și Târgoviște.

Douăzeci de  grupe au fost deschise și în mediul rural: în localitățile Prejmer și Viștea de jos, din județul Brașov și în localitățile Bahnea și Idiciu, din județul Mureș.

În total, 150 de cadre didactice, psihologi și asistenți sociali ai organizației sunt implicați în organizarea și susținerea activităților de vară

La sfârșitul lunii mai, în cadrul Semestrului European, Comisia Europeană a atras atenția României asupra unor provocări ale sistemului de educație, cum ar fi echitatea, caracterul incluziv, nevoia de a stabili un mecanism care să abordeze părăsirea timpurie a școlii, subliniind că :

”Din cauza infrastructurii digitale inadecvate, a materialelor didactice necorespunzătoare și a competențelor digitale insuficiente, trecerea la învățământul la distanță, necesară în contextul epidemiei de COVID-19, creează probleme pentru instituțiile de învățământ și formare, pentru cadrele didactice și pentru elevi, în special pentru elevii defavorizați și pentru romi.”[1]

Activitățile de educație remedială au inclus în principal:

 • Pregătire școlară remedială în vederea depășirii carențelor educaționale din cauza neparticipării școlare;
 • Educație pentru sănătate, respectarea normelor de igienă, mai ales în cotextul cauzat de pandemie Covid-19;
 • TIC – instruirea copiilor în utilizarea tehnologiei moderne;
 • Educație nonformală, învățare prin joc și, împreună cu parteneri abilitați, derularea de experimente științifice, educație financiară etc;
 • Ieșiri în aer liber, mici drumeții, dezvoltarea relațiilor interpersonale și socializare;

Salvați Copiii

Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România, a explicat urgența recuperării educaționale în cazul copiilor vulnerabili: ”Salvați Copiii România a deschis școlile, imediat ce a fost posibil și am demonstrat că se poate să garantezi accesul real la educație pentru toți copiii și, în același timp, să le protejezi sănătatea. E nevoie de voință politică, de finanțare adecvată și de o radiografiere eficientă a sistemului, pentru ca școala să se redeschidă în 14 septembrie în condiții optime”.

Toate grupele au urmat o metodologie strictă, astfel încât atât copiii, cât și cadrele didactice să fie în siguranță. Activitățile s-au desfășurat cu asigurarea distanței sociale, atât în interior, cât și în exterior. Grupele au avut  între 5 și 10 copii, pentru o perioadă de maxim trei ore/zi la școală (în interiorul școlii sau în aer liber). Cei 4.000 de copii au fost organizați în serii alternative pe parcursul fiecărei săptămâni din perioada verii.

Printre măsurile pe care copiii intervievaţi şi Organizaţia Salvaţi Copiii România le propun în continuare autorităților spre implementare se regăsesc:

 • crearea de inițiative pentru perioada verii, în totală conformitate cu protocoalele de sănătate, care vizează recuperarea competențelor cognitive și de socializare compromise din pricina absenței îndelungate de la școală;
 • asigurarea distribuirii de instrumente educaționale (tablete sau PC-uri) necesare învățării de la distanță tuturor elevilor care au nevoie și acordarea de sprijin individual în învățare;
 • planificarea intervențiilor inovatoare care să reorganizeze atât școlile cât și parcursurile de învățare în perspectiva următorului an școlar, ceea ce presupune pregătirea cadrelor didactice în susținerea lecțiilor online și garantarea materialelor personalizate și de suport de învățare pentru elevii aflați în situațiile cele mai dificile;
 • pregătirea tuturor școlilor, indiferent de localitate și de resursele autorităților locale, pentru a asigura condiții de siguranță medicală și monitorizarea aplicării regulilor sanitare și de distanțare socială, astfel încât toți copiii să învețe în condiții decente și sigure în școlile lor (repararea și renovarea spațiilor, grupuri sanitare în interiorul școlilor, apă curentă, canalizare, transport, spații pentru timp liber și activități sportive etc.).
 • sprijinirea sistemului educațional de către serviciile de asistență socială, prin identificarea copiilor aflați în condiții de sărăcie și excluziune socială și prin asigurarea protecției lor împotriva oricărei forme de abuz.

CONTEXT

Accesul la o educație de calitate pentru copiii vulnerabili continuă să fie puternic afectat de închiderea școlilor, iar scenariul unei perioade prelungite de lipsă a contactului direct cu școala conduce la o creștere semnificativă a riscului de abandon școlar și de excluziune socială.

O analiză efectuată la finalul lunii aprilie de Organizația Salvați Copiii asupra unui eșantion de peste 500 de gospodării selectare din rândul beneficiarilor săi ridică serioase semne de alarmă cu privire la impactul pe care l-a avut criza declanșată de COVID 19 asupra copiilor care se aflau și anterior acestei conjuncturi în situații de risc (fiind în risc de abandon școlar, confruntându-se cu sărăcia sau crescând departe de părinții plecați la muncă în străinătate).

Astfel, potrivit datelor obținute de Salvați Copiii:

 • La nivelul celor 891 de copii școlari din familiile cuprinse în eșantion, 162 au avut lecții online la toate materiile și 351 la unele materii, ceea ce înseamnă că 378 (42,42%) de copii nu au avut acces la educație online, ci doar la alte intervenții de educație la distanță, la sprijin educațional din afara școlii sau au fost complet privați de educație.
 • 9 din 10 persoane spun că au în gospodărie acces la internet. Totuși, majoritatea acestora navighează online folosind telefonul mobil, ceea ce face dificilă utilizarea internetului în contexte educaționale. Analizând situația celor 891 de copii școlari din familiile cuprinse în eșantion, observăm că 89 nu au acces la internet, 541 au acces la internet acasă doar prin telefoane mobile și doar 261 au acces la internet și de pe desktop, laptop sau tablete.
 • Doar 1 din 10 familii spune că reușește să își ajute suficient toți copiii pentru a continua să învețe în această perioadă.

Organizația solicită autorităților relevante, atât din domeniul educației, cât și al sănătății, să elaboreze un ghid comprehensiv care să ajute școlile să decidă asupra soluțiilor optime de începere a anului școlar în funcție de mai mulți factori, dincolo de contextul local al incidenței și transmiterii COVID 19: spațiile disponibile și gradul de aglomerație al școlii, distanța parcursă și modul în care elevii și cadrele didactice ajung la școală, condițiile igienice din unitățile de învățământ (accesul la apă și canalizare) etc.

Toți copiii trebuie să revină la școală, în condiții egale de siguranță sanitară și acces real la educație de calitate.

Despre Organizaţia Salvaţi Copiii: 30 de ani

De 30 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societatea și autoritatea publică, în beneficiul  copilului.

În trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului.

Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a companiilor și a societății, în sens larg.

În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora. În cei 30 de ani de activitate, peste 2.200.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.

[1]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0523&from=EN