SaveGREEN, este un proiect nou care are ca temă principală menținerea coridoarelor ecologice din Munții Carpați, Alpi și Balcani. În România este pus în practică în două zone pilot din Valea Mureșului, regiuni care sunt bogate atât în natură sălbatică cât și în oportunități de dezvolare economică durabilă.

Coridoarele ecologice, elemente esențiale pentru animalele sălbatice și zone cheie care contribuie la diminuarea efectelor schimbărilor climatice, sunt amenințate – sau, chiar mai grav, au fost deja distruse – din cauza lipsei unui plan trans-sectorial pentru dezvoltarea economică.

În Europa de Est, unde, cooperarea interministerială și implicarea părților interesate din diferite sectoare este limitată, iar podurile verzi lipsesc în general, implicarea în asigurarea conectivității ecologice este esențială.

Lipsa unei infrastructurii verzi și a unei dezvoltări durabile afectează negativ atât oamenii cât și viața sălbatică, efectele cele mai vizibile fiind: accidente rutiere în care sunt implicate animale, scăderea populațiilor speciilor-cheie, dezvoltarea urbanistică haotică, agricultura și silvicultura intensive, precum și managementul intensiv al resurselor de apă.

Obiectivul principal

Proiectul are ca scop optimizarea cooperării transsectoriale și transnaționale și dezvoltarea capacității și cunoștințelor necesare definirii soluțiilor concrete pentru îmbunătățirea, refacerea și menținerea funcționalității coridoarelor ecologice cheie din văile Munților Carpați, Alpi și Balcani. Aici, activitățile umane, precum și zonele critice pentru deplasarea faunei sălbatice sunt concentrate și astfel coexistența dintre om și natură are nevoie de sprijin consistent.

Implementarea va avea loc în 8 zone pilot din Austria, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Ucraina, România și Bulgaria și se va finaliza în decembrie 2022.

La noi în țară specialiști din cadrul WWF România, EPC Consulting și Asociația Zarand formează grupul de lucru, care prin proiectului SaveGREEN, vor identifica presiuni exercitate de activități economice asupra zonelor naturale și vor înainta propuneri concrete pentru a minimiza impactul asupra proceselor naturale și a asigura conectivitatea ecologică – în special în locurile în care există o prezență ridicată atât a speciilor cât și a dezvoltării economice. Cele două zone vizate sunt în Valea Mureșului, pe tronsonul Arad-Deva și Târgu Mureș-Târgu Neamț, deosebit de valoroase din punct de vedere natural și în care urmează să fie realizate lucrări de infrastructură.

„Efortul coordonat al tuturor partenerilor, fie că sunt asociații de mediu, autorități locale sau ministere va asigura dezvoltarea și implementarea de măsuri practice și eficiente care vor putea fi implementate la nivel național și european. Proiectul este atât în folosul oamenilor, cât și al naturii, iar noi avem un avantaj în România, șansa de a face lucrurile bine de la început în baza experienței altor țări. Trebuie să existe spațiu și beneficii  atât pentru urs cât și pentru  fermier, atât pentru căprioară cât și pentru șofer.”, a declarat Cristian-Remus Papp, WWF-Romania, coordonatorul proiectului SaveGREEN.

Activități

Bazându-se pe rezultatele proiectelor anterioare realizate cu susținerea Interreg DTP – TRANSGREEN, ConnectGREEN și HARMON – proiectul SaveGREEN va identifica, colecta și promova cele mai bune soluții pentru protejarea coridoarelor ecologice. Proiectul își propune dezvoltarea de metodologii standardizate de monitorizare, soluții inovatoare și integrate pentru creșterea funcționalității ecologice în zonele vizate. Implicarea factorilor interesați și realizarea de recomandări pentru acțiuni concrete în elaborarea de politici sectoriale și în cadrul Uniunii Europene sunt acțiuni esențiale în SaveGREEN.

Colaborare strânsă

WWF România, și partenerii naționali asociați Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor colaborează îndeaproape cu toți factorii interesați pentru beneficiul comunităților locale din ambele zone prin implicarea structurilor locale ale acestora.

Proiectul SaveGREEN „Protejarea funcționalității coridoarelor ecologice de importanță transnațională din bazinul Dunării” este derulat în parteneriat cu WWF-România, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Perioada de implementare: 01.07.2020 – 31.12.2022

Buget total: 2 681 728,70 euro

Contribuția FEDR: 2 279 469,36 euro

Pentru mai multe informații despre proiect, accesați: www.wwf.ro/coridoareecologice/SaveGREEN sau www.interreg-danube.eu/SaveGREEN