FNGCIMM își diversifică oferta de garantare, în vederea susținerii accesului la finanțare a IMM-urilor, precum și a întreprinderilor afiliate, prin participarea în cadrul noului program guvernamental IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE, care va fi operaționalizat în perioada imediat următoare. Această nouă inițiativă de sprijin vine ca răspuns la necesitatea intervenției guvernamentale în piață, prin instrumente anticiclice adecvate a fi folosite în contextul actual.

 Programul guvernamental își propune stimularea accesării finanțărilor de tip leasing financiar în vederea  achiziționării de active noi sau second-hand pentru desfășurarea activității companiilor, în special a celor care au nevoie de transfer de tehnologie în procesele de producție.

Programul IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE reprezintă un instrument flexibil și eficient, prin care vor fi acordate facilități de garantare de către stat sub forma punerii la dispoziția instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul Special la BNR a unor plafoane anuale de garantare pentru finanțările de tip leasing financiar pentru achiziționarea de bunuri noi sau second-hand, necesare în derularea activității IMM-urilor, precum și a întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajați.

Garanțiile vor fi acordate de către FNGCIMM și vor fi garantate de MFP

Garanțiile vor fi acordate de către FNGCIMM și vor fi garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării pentru achiziția de echipamente IT și tehnologia informației și în procent de maximum 60% din valoarea finanțării pentru achiziția de utilaje și echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri și persoane utilizate în scop comercial în cadrul unei operațiuni de leasing financiar.

Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat va fi de 5 milioane de lei

Conform programului, valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități va fi de 5.000.000 lei, iar perioada și modalitatea de rambursare a finanțărilor, vor fi stabilite de finanțatori, conform normelor interne ale acestora.

Durata maximă a perioadei de leasing va fi de 72 de luni, cu posibilitatea acordării unei perioade de grație cuprinsă între 3 și 12 luni iar avansul achitat de utilizator este de 0%, și, în funcție de solicitarea beneficiarului, poate ajunge până la maximum 20% din valoarea de achiziție a bunului finanțat (exclusiv TVA).

Sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului întreprinderile mici și mijlocii precum și întreprinderile afiliate, din toate sectoarele de activitate, cu excepția următoarelor: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activitaţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool cu excepția vinului și berii, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie.

Se pot acorda facilități de natura subvenției de dobândă în procent de până la 50% pentru finanțarile garantate în cadrul programului, precum și garanții de stat în condițiile subvenționării în procent de 100% a comisionului de administrare și a comisionului de risc. Facilitățile prevăzute în cadrul programului se acordă în baza unei scheme de ajutor de minimis.

Înlocuirea măsurilor de subvenționare cu cele de stimulare

Programul guvernamental IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE, este al doilea program pentru IMM-uri devenit funcțional, din cele patru programe derulate de Ministerul Finanțelor Publice prin FNGCIMM IFN SA, în cadrul Planului Național de Investiții și Relansare Economică lansat de Guvernul României. Este un plan de investiții fără precedent care are ca obiectiv înlocuirea măsurilor de subvenționare cu cele de stimulare. Este exact ceea ce are nevoie economia românească, un plan vizionar de RECONSTRUCȚIE și stimulare a competitivității economiei, bazat pe investiții care să ducă la bunăstare și consum. (exact opusul planului promovat în perioada 2017-2019 „wageledgrowth”).

În starea de urgență, Guvernul a răspuns prompt și a sprijinit IMM-urile prin programele  guvernamentale care au susținut șomajul tehnic, amânarea obligațiilor fiscale și a ratelor bancare și facilitarea accesului la capital financiar prin IMM INVEST. Complementar programului IMM Invest, cel mai de succes program de finanțare cu garanții de stat din istoria României, care a trecut deja în etapa a IV-a de implementare și se apropie cu pași repezi de epuizarea plafonului de 15 miliarde lei, Guvernul a operaționalizat Programul guvernamental IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE,  iar saptămâna viitoare pentru a completa tabloul Guvernul va operaționaliza: deblocarea accesului la creditul comercial (obținerea de produse/servicii cu plata la termen), principalul canal de finanțare al firmelor din România, respectiv IMM Factoring cu regres (schema de garantare de către stat a creditului comercial) și IMM Scontare cu garantarea de către stat. IMM Invest (accesul la capital financiar), IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJEIMM Factoring cu regres (schema de garantare de către stat a creditului comercial), IMM Scontarea cu garantarea de către stat (accesul la creditul furnizor), pot deveni pilonii de relansare a economiei românești și reprezintă răspunsul FNGCIMM la necesitățile crizei actuale, care a adus multe provocări, dar și multe oportunități de resetare a sectorului IMM și de deschidere a sistemului bancar către finanțarea economiei”, a declarat Dumitru Nancu, Directorul General al FNGCIMM.