Luna ianuarie a debutat cu semnarea recepției la terminarea lucrărilor pentru cele trei platforme comunale din Ipatele, județul Iași. Astfel, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) continuă finalizarea investițiilor în platformele comunale pentru gunoiul de grajd, soluția optimă pentru nevoile micilor fermieri de stocare a bălegarului, în condiții de siguranță pentru populație și pentru mediu.

Investițiile în capacitățile de stocare a bălegarului sunt făcute în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” (CIPN), fondurile provenind de la Guvernul României, dintr-un împrumut de la Banca Mondială și fiind destinate îndeplinirii de către România a cerințelor Directivei Nitrați.

Platformele de la Ipatele au o capacitate totală de stocare de 4.500 metri cubi pe an, calculată în funcție de numărul de animale din zonă, respectiv de nevoile de depozitare a gunoiului de grajd. Autoritățile locale au primit și un set de echipamente, destinat exploatării investiției: tractor, două remorci, încărcător frontal, mașină de împrăștiat compostul și cisternă vidanjă. Astfel, fermierii pot opta pentru a li se prelua gunoiul de grajd de la poartă sau pot alege să transporte singuri bălegarul la platformă.

UAT-urile decid singure asupra modului în care costurile de exploatare ale platformei urmează a fi acoperite, printr-o hotărâre a Consiliului Local. Compostul rezultat (mranița) va putea fi valorificat prin vânzare, împrăștiere pe terenurile agricole sau, în funcție de contractul încheiat cu fermierii, va putea fi returnat acestora pentru uz propriu.

„Numărul mare de animale și întinderea comunei au făcut ca Ipatele să fie eligibilă pentru trei platforme comunale pentru gunoiul de grajd, fiind, la ora actuală, comuna cu cele mai multe asemenea investiții finanțate de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Apreciem implicarea autorităților locale și eforturile la care acestea s-au angajat, pentru reducerea poluării apelor cu nitrați. Pe lângă o apă mai curată în fântâni, crescătorii de animale beneficiază acum de asigurarea capacităților obligatorii de stocare, în așa fel încât aceștia să fie conformi cu cerințele de obținere a subvențiilor de la APIA” a declarat Vasile Panaite, Secretar de Stat în Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Ipatele este a douăsprezecea comună din județul Iași care beneficiază de investiții finanțate prin proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, după Cotnari, Cristești, Deleni, Grajduri, Mircești, Mironeasa, Miroslava, Scânteia, Voinești, Comarna și Țibănești. Până în martie 2022, încă 9 localități din județul Iași urmează să beneficieze de investiții finanțate de MMAP: Coarnele Caprei, Drăgușeni, Heleșteni, Horlești, Miroslovești, Moșna, Prisăcani, Ruginoasa și Scheia. Harta platformelor pentru gunoiul de grajd, finanțate de MMAP, poate fi consultată pe portalul https://apanoastra.ro/platforme-de-gunoi-de-grajd

Beneficiarii investițiilor realizate prin proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” sunt exclusiv UAT-uri, care au fost selectate în cadrul unui program competitiv de finanțare.

Eforturile financiare, în valoare de 4.024.511 lei, inclusiv TVA, au fost suportate în proporție de 96,2% de către MMAP, contribuția locală a comunei Ipatele fiind de 3,8%. Investiția urmează să fie exploatată de către UAT și monitorizată de către MMAP, pe toată durata de viață a acesteia.

Harta completă a platformelor comunale pentru gunoiul de grajd se găsește aici: https://apanoastra.ro/platforme-de-gunoi-de-grajd. Tot pe această pagină web se găsesc informații foarte utile pentru fermieri, cum ar fi calculatorul pentru dimensionarea unei platforme individuale pentru stocarea gunoiului de grajd și indicații pentru construcția, cu costuri foarte mici, a unei platforme individuale cu folie impermeabilă, destinată depozitării temporare a bălegarului.

Proiectul ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este parte a demersurilor Guvernului României de asigurare a implementării Directivei Nitrați, prin care se urmărește reducerea poluării cu nutrienți din surse agricole. Proiectul este în a doua fază, cea de finanțare adițională. Proiectul inițial, demarat în 2008 și încheiat în 2017, a finanțat un număr de 86 de platforme de management de gunoi de grajd. Finanțarea adițională a proiectului a fost alocată pentru cinci ani, până în martie 2022. În această fază a proiectului vor fi finanțate peste 86 de comunități locale.