• Obiectivele companiei de reducere a emisiilor de carbon până în 2030 au fost aprobate de către inițiativa Science Based Targets (SBTi), care urmărește menținerea încălzirii globale la limita de 5°C

Grupul Vodafone și-a asumat astăzi angajamentul de a reduce la net zero* emisiile de carbon ale companiei la nivel global până în 2040. De asemenea, obiectivele anterioare ale companiei privind limitarea emisiilor de carbon până în 2030 au fost aprobate de către inițiativa Science Based Targets (SBTi), acestea fiind conforme cu reducerile necesare pentru a mentine încălzirea globală la limita de 1.5° – cel mai ambițios obiectiv al Acordului de la Paris.

Vodafone va elimina toate emisiile de gaze cu efect de seră provenite din activitățile proprii

Până în 2030, Vodafone va elimina toate emisiile de gaze cu efect de seră provenite din activitățile proprii și din energia cumpărată și consumată (emisii din Domeniile 1 și 2). Vodafone și-a asumat, de asemenea, reducerea la jumătate a emisiilor de carbon provenite din surse indirecte (emisii din Domeniul 3), inclusiv în societățile mixte, toate achizițiile lanțului de aprovizionare, utilizarea produselor vândute și călătoriile în scopuri profesionale. Vodafone va elimina în întregime emisiile de carbon provenite din surse indirecte până în 2040, devansând cu 10 ani ambiția inițială a companiei, aceea de a obține o amprentă de carbon “net zero” până în 2050.

Nick Read, CEO Vodafone Group, a afirmat: “Vodafone crede în puterea exemplului, așa că astăzi ne-am asumat o amprentă de carbon net zero până în 2040. În plus, inițiativa Science Based Targets a confirmat faptul că obiectivele noastre pentru 2030 privind reducerea emisiilor de carbon corespund celui mai ambițios proiect al Acordului de la Paris.

Suntem hotărâți să ne reducem amprenta de carbon prin eficientizarea consumului de energie, utilizarea de energie din surse regenerabile, reducerea deșeurilor de rețea și introducerea de noi criterii de mediu pentru selectarea furnizorilor. De asemenea, Vodafone își va ajuta clienții în limitarea propriilor amprente de carbon prin serviciile pe care le oferim, inclusiv cu soluțiile Internet of Things.”

Tom Delay, Director Executiv al Carbon Trust, organizație susținătoare a Modelului sectorului ICT pentru Science Based Targets și care acționează ca și consilier tehnic pentru Vodafone, a adăugat: “Organizația Carbon Trust este mândră de sprijinul acordat companiei Vodafone în conturarea acestor obiective ambițioase, bazate pe știință și pe target-urile internaționale, necesare în menținerea încălzirii globale sub limita de 1.5°C. Această strategie va plasa Vodafone pe o traiectorie bine definită către un viitor  în care încălzirea globală se menține la 1.5°C, precum și în avangarda unui sector care preia un rol concret de conducere în ceea ce privește reducerea emisiilor și crearea premiselor pentru ca ceilalți să poată urma exemplul.”

Science Based Targets (Ținte bazate pe știință)

Inițiativa Science Based Targets (SBTi) este o colaborare între CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) și World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi definește și promovează cele mai bune practici în formularea unor ținte de mediu bazate pe știință (“science based targets”) și evaluează independent obiectivele asumate de companii, în funcție de cele mai recente studii de Climatologie (Climate Science).

Vodafone este una dintre cele peste 500 de companii și unul dintre primii operatori telecom de proporții ale căror obiective de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră au fost aprobate de către SBTi, alăturându-se astfel unei serii de lideri ale căror eforturi asumate contribuie la limitarea creșterii încălzirii globale la 1.5°C, în conformitate cu obiectivul Acordului de la Paris.

Un pas înainte pentru Vodafone în cadrul obiectivului strategic asumat de protejare a Planetei

Anunțul de astăzi susține misiunea Vodafone de a crea o societate digitală care permite progresul socio-economic, accesul tuturor și care nu creează un impact negativ asupra Planetei.

În 2019, Vodafone s-a angajat să achiziționeze 100% energie din surse regenerabile, să își reducă la jumătate impactul asupra mediului până în 2025 și să reutilize, vândă sau recicleze 100% din deșeurile de rețea sprijinind, astfel, trecerea la o economie circulară.

Până la data de 21 iulie 2021, rețeaua Vodafone din Europa va fi alimentată în proporție de 100% cu energie din surse regenerabile – astfel, rețeaua Vodafone devine Green Gigabit pentru clienții din 11 țări unde compania este prezentă și va opera în mod sustenabil, utilizând doar energie eoliană, solară sau hidroenergie.

În luna iulie 2020, Vodafone a anunțat încă un obiectiv ambițios, acela de a-și ajuta clienții din segmentul business să își reducă propriile emisii de carbon, până la un total de 350 de millione de tone la nivel global, pe o perioadă de 10 ani (2020 – 2030).

Vodafone România continuă să se alinieze demersurilor Vodafone Group pentru a contribui la protejarea mediului înconjurător urmând o serie de strategii, precum: implementarea unor tehnologii de răcire avansate în principalele centre cu servere de date, achiziționarea de 100% energie verde pentru operațiunile proprii, reutilizarea, vânzarea sau reciclarea a 100% din echipamentele de rețea care devin redundante, programe de colectare și recilare a DEE-urilor sau programe de vânzare a terminalelor recondiționate.

Net zero* – Definim “net zero“ ca zero emisii de carbon, obținute prin stabilirea unui obiectiv bazat pe știință (SBT – Science Based Target) ce vizează limitarea încălzirii globale la de 1,5 ° C, pentru emisiile complete ale lanțului valoric (domeniile de aplicare 1, 2 și 3), și izolarea emisiilor limitate rămase, greu de decarbonizat, prin activități certificate de eliminare a gazelor cu efect de seră.