WWF România – filiala Maramureș continuă proiectul pilot de refacere și îmbunătățire a suprafețelor destinate hranei faunei sălbatice din zona coridoarelor ecologice din Maramureș. Aceste demersuri fac parte din proiectul „Granițe deschise pentru fauna sălbatică din Carpați”, care își propune identificarea și securizarea rețelei de coridoare ecologice transfrontaliere din Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina.

Sâmbătă, 24 aprilie a avut loc o acțiune de voluntariat în una din zonele destinate hranei faunei sălbatice  din coridorul ecologic Cavnic de pe raza comunei Băiuț. Evenimentul, organizat cu sprijinul Direcției Silvice Maramureș a venit în completarea acțiunilor începute în anul 2020 si au ca scop îmbunătățirea conectivității ecologice.

Acțiunea de plantare de sâmbătă a reunit și voluntari din comunitate, din zona comunei Băiuț, dar și din Baia Mare, oameni implicați direct în acțiunile WWF-România. Voluntarii au participat activ la plantarea unor specii de arbori și arbuști fructiferi ce sunt adaptați condițiilor de mediu locale (păr și măr pădureț, cireș sălbatic, corcoduș, păducel, măceș, porumbar, etc) și au putut observa urme ale specilor din faună sălbatică venite în zonă pentru hrană.

Aceste măsuri contribuie la îmbunătăţirea funcționalității coridoarelor ecologice, având rolul de a optimiza mozaicul de habitate ce servesc ca şi adăpost şi oferă condiţii de hrană naturala diversificata pentru specii din fauna sălbatică, în special pentru carnivorele mari, ca specii umbrelă şi contribuie la reducerea conflictului animale sălbatice-om.

„Granițe deschise pentru fauna sălbatică din Carpați” a început pe 1 octombrie 2019 și este finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria – Slovacia-Romania – Ucraina ENI 2014-2020, pe o perioadă de 30 de luni. WWF România – filiala Maramureș, împreună cu partenerii de proiect din Ucraina (Organizaţia RakhivEcoTur), Ungaria (Parcul Național Aggtelek) și Slovacia (SOS BirdLife) vor contribui la protecția biodiversității din Ecoregiunea Carpatică prin îmbunătățirea conectivității între habitate dar și menținerea funcțiilor și serviciilor furnizate de ecosisteme, suport al unei dezvoltări durabile.

Aceast material a fost creat și menținut cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă și nu reflectă neapărat opiniile Uniunii Europene

Despre WWF (World Wide Fund for Nature)

Înfiinţată în anul 1961, WWF este una dintre cele mai importante organizaţii internaţionale care derulează proiecte pentru conservarea naturii, în peste 100 de ţări. Misiunea WWF la nivel global este să oprească degradarea mediului înconjurător şi să construiască un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura. Mai multe detalii la: www.wwf.ro