Avocat Dr. Daniel MOREANU – Recent a fost publicată o nouă lege care a intrat în vigoare la începutul lunii iulie anul curent, prin care se instituie noi obligații privind asigurarea performanței energetice aplicabile dezvoltatorilor, proprietarilor sau investitorilor care construiesc sau renovează clădiri. Aceste noi dispoziții au fost anunțate într-un articol publicat încă din luna decembrie 2018 și implementează Directiva U.E. din anul 2018, care a amendat Directiva U.E. din anul 2010, cu privire la performanța energetică a clădirilor.

Obiective fixate de Comisia Europeană

Scopul legii se circumscrie obiectivului fixat de Comisia Europeană, de reducere până în anul 2050 a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu 80-95% față de nivelul înregistrat în anul 1990.

Dezvoltatorii și proprietarii de clădiri trebuie să ia in considerare aceste noi modificări care vor avea efecte pe termen mediu și lung, asupra parcului de clădiri rezidențiale și nerezidențiale (comerciale). Valoarea de piață a acestor clădiri care sunt în stadiul de proiect acum sau care vor fi renovate în viitor, va fi influențată în mod substanțial de eficiența energetică a acestora.

Certificatul de urbanism

Astfel Certificatul de urbanism în vederea obținerii autorizației de construire pentru clădiri rezidențiale și comerciale (birouri, comerț, învățământ, sănătate, hoteluri, etc.) va solicita întocmirea unui studiu privind fezabilitatea sistemelor alternative de înaltă eficiența energetică. Totodată, prin Certificatul de urbanism emis dupa data de 15 septembrie 2020, pentru clădirile noi se va institui obligația de instalare a sistemelor de autoreglare pentru stabilirea distinctă a temperaturii și calității aerului în fiecare încăpere, zonă sau unitate de clădire.

Cladirile comerciale noi sau renovate major, cu mai mult de 10 locuri de parcare au obligația de a asigura minimum 1 punct de încărcare pentru vehicule electrice, precum și tubulatura încastrată pentru cel puțin 20% dintre locurile de parcare. Până la 1 ianuarie 2025, clădirile comerciale existente, cu minimum 20 de locuri de parcare vor asigura puncte de încărcare pentru cel puțin 10% din numărul locurilor de parcare.

În anumite cazuri, pentru clădirile rezidențiale noi sau cele care trec printr-o renovare majoră, pentru care depunerea autorizației de construire se realizează ulterior datei de 10 martie 2021, care dețin minimum 10 locuri de parcare, investitorul/proprietarul are obligația de a asigura tubulatura încastrată necesară pentru alimentarea electrică a fiecărui loc de parcare.

Se instituie un pașaport pentru renovarea energetică a clădirilor, precum și obligații pentru primarii localităților cu mai mult de 5.000 de locuitori, de a iniția planuri de creștere a numărului clădirilor cu consum energetic aproape egal cu zero.

Anunțurile de vânzare sau închiriere vor trebui să conțină informații privind indicatorii de performanță energetică sub sancțiunea unei amenzi cuprinse între 1.250 și 2.500 lei, aplicabilă proprietarului sau agentului imobiliar.

Autor: Avocat Dr. Daniel MOREANU