Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a înregistrat, gratuit pentru cetățeni, în primele șase luni ale acestui an, aproximativ 490.000 de proprietăți, prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF), susținut de Guvernul României. De asemenea, în luna iunie 2020, ANCPI a inițiat o nouă procedură de licitație pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică a proprietăților din 246 de comune din România, finanțarea fiind asigurată prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR). Totodată, în prima jumătate a acestui an, ANCPI a semnat cu Administrația Rezervației Biosfera Delta Dunării (ARBDD) cel mai mare contract de finanțare încheiat cu o instituție publică. În aceeași perioadă, ANCPI a eliberat aproape 3 milioane de extrase de carte funciară.

ANCPI, instituție aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), a înregistrat, în primele șase luni ale acestui an, 489.375 de imobile. Finanțarea a fost asigurată, prin PNCCF, din veniturile proprii ale ANCPI și din fonduri europene nerambursabile. Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților se desfășoară la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale (UAT) sau pe sectoare cadastrale.

Astfel, în prezent, din cele 3.181 de UAT-uri din România, 89 sunt cadastrate integral. În alte 2.018 de localități se derulează lucrări de înregistrare sistematică a proprietăților, care vizează o suprafață de aproximativ 4,4 milioane de hectare. În anul 2020, cele mai multe imobile au fost înregistrate în județele Dolj – 45.133, Alba – 40.616 și Arad – 38.864.

Sunt înregistrate 5,08 milioane de hectare

De asemenea, din totalul de 9,54 de milioane de hectare de terenuri agricole care fac obiectul subvențiilor acordate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), 96% sunt finalizate sau în lucru. În acest moment, sunt înregistrate 5,08 milioane de hectare, reprezentând 53% din suprafața terenurilor agricole care beneficiază de subvențiile APIA. Alte 4,10 milioane de hectare (43%) sunt în lucru, termenul de finalizare a lucrărilor fiind anul 2020.

În luna iunie a.c., ANCPI a inițiat o procedură de licitație deschisă pentru cadastrarea integrală a 246 de UAT– uri din 30 de județe. Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin POR. Până la această dată, lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților au fost finalizate în cinci din cele 660 de comune incluse în Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”. În alte 84 de comune sunt în desfășurare lucrări de cadastru general.

Valoarea totală a Proiectului major, inclus în AXA prioritară 11 din POR 2014-2020, este de 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 de euro cofinanțare de la bugetul de stat. Până în prezent, în cadrul Proiectului major au fost efectuate plăți în valoare de 103.430.208 de lei.

ANCPI a digitalizat serviciile oferite

Totodată, în prima jumătate a acestui an, ANCPI a digitalizat serviciile oferite, astfel încât singura condiție pentru transmiterea solicitărilor prin mijloace electronice este ca acestea să conțină o semnătură electronică calificată. În plus, partenerii ANCPI care depun cereri online beneficiază de acces direct în sistemul integrat de cadastru și carte funciară eTerra. Astfel, notarii publici, persoanele fizice și juridice autorizate să execute lucrări de cadastru și executorii judecătorești pot depune cereri, care intră direct pe fluxul intern al oficiilor teritoriale, în vederea soluționării.

Laurențiu Alexandru Blaga

Laurențiu Alexandru Blaga

„Lucrăm la alte două proiecte, în contextul digitalizării. Cel mai probabil, le vom finaliza în cel mult o lună și jumătate. Primul se referă la introducerea plății cu cardul în eTerra și va fi util în special persoanelor fizice și juridice autorizate să execute lucrări de specialitate în domeniul cadastrului. Cel de-al doilea vizează autentificarea în aplicația eTerra cu semnătură electronică calificată, ceea ce reprezintă primul pas spre interconectarea bazelor de date ale instituțiilor statului român, care va eficientiza activitatea administrației centrale și locale”, a precizat Laurențiu Alexandru Blaga, președinte – director general al ANCPI.

În luna iunie 2020, ANCPI a semnat cu ARBDD cel mai mare contract de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților încheiat cu o instituție publică. Astfel, ANCPI a alocat, din veniturile proprii, aproximativ 28 de milioane de lei pentru realizarea lucrărilor de cadastru general în 116 de sectoare cadastrale din 11 comune din județul Tulcea.

De asemenea, ANCPI a continuat îmbunătățirea și simplificarea legislației, pentru accelerarea PNCCF. Astfel, autoritățile și instituțiile din administrația publică centrală și locală sunt scutite de la plata taxelor pentru înregistrarea în evidențele de cadastru și carte funciară a proprietăților care aparțin primăriilor sau se află în patrimoniul statului. Măsura a fost luată prin modificarea Ordinului directorului general al ANCPI nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI și instituțiile subordonate, care a intrat în vigoare în data de 26 iunie 2020.

De la începutul acestui an, au fost eliberate online 2.937.512 de extrase de carte funciară și 497.621 de extrase de plan cadastral. Documentele, care sunt acceptate în prezent de 20 de instituții bancare și nebancare, pot fi obținute în doar câteva minute.

Pe site-ul ANCPI se poate consulta lista instituțiilor care acceptă extrasul de carte funciară eliberat online.

(http://www.ancpi.ro/files/Statistici_home_page/Institutii10012020.pdf).