Material de opinie de Mihaela Popescu-Ichim, Director Taxe Directe, Anca Ghizdavu, Manager Taxe Directe, și Claudia Matei, Consultant Senior Taxe Directe, Deloitte România

Comisia Europeană (CE) continuă acțiunea de implementare a obligațiilor de raportare fiscală de către diverse entități. Astfel, după aplicarea DAC 6, care introduce o astfel de obligație pentru tranzacțiile transfrontaliere considerate cu risc fiscal, CE se pregătește să adopte DAC 7, directivă care vizează reguli noi de raportare fiscală pentru platformele digitale. Scopul declarat al DAC 7 este acela de a monitoriza operațiunile din sfera economiei digitale, în special pe cele care implică intermedierea între furnizori persoane fizice sau juridice și clienți și care, în absența unor astfel de mecanisme de raportare, ar fi foarte greu de identificat și de verificat de către autoritățile fiscale.

Anca Ghizdavu

Anca Ghizdavu

Directiva DAC 7 se înscrie în acțiunile întreprinse la nivel global de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), anunțate sub denumirea „Exemple de reguli de raportare pentru operatorii de platforme specifice economiei colaborative și pieței virtuale a muncii” („Model rules for reporting by platform operators with respect to Sellers in the sharing and gig economy”) și care conțin recomandări de raportare de către platformele digitale cu privire la anumite categorii de furnizori implicați în comerțul on-line în statele membre OCDE.

Cum vor fi afectați jucătorii din domeniu?

Conform proiectului publicat recent, entitățile care operează platforme digitale (aplicații mobile sau desktop, site-uri web etc.) și care, prin natura lor, intermediază o relație de vânzare-cumpărare între un furnizor (persoană fizică sau juridică) și unul sau mai mulți utilizatori, vor fi obligate să raporteze tranzacțiile intermediate către autoritățile fiscale relevante. Ulterior, informațiile vor fi puse la dispoziția altor state membre, în cazul tranzacțiilor care implică mai multe jurisdicții.

Printre altele, raportarea trebuie să conțină informații cheie cu privire la tranzacțiile intermediate, cum ar fi veniturile obținute de furnizori, comisioanele reținute de platformele digitale etc. Termenul de raportare va fi anual, respectiv 31 ianuarie a anului următor celui în care sunt obținute veniturile.

Care vor fi tranzacțiile raportabile?

Mihaela Popescu-Ichim

Mihaela Popescu-Ichim

O tranzacție efectuată prin intermediul unei platforme digitale este considerată raportabilă dacă îndeplinește unul sau mai multe criterii dintr-o listă cuprinsă în proiectul de directivă. Astfel, în categoria tranzacțiilor raportabile se înscriu închirierile de bunuri imobile – astfel de tranzacții luând, de cele mai multe ori, forma închirierilor de imobile cu caracter sezonier sau pe termen lung, prestarea de servicii personale (livrări, meditații, servicii de tip liber profesionist, servicii sportive etc.), vânzările de bunuri, închirierea temporară a mijloacelor de transport (mașini, trotinete, biciclete), investițiile/împrumuturile derulate în cadrul modelelor de finanțare a proiectelor antreprenoriale de tip crowdfunding (ceea ce presupune finanțarea unor idei de afaceri prin apelarea la o gamă cât mai largă de investitori, de cele mai multe ori prin intermediul unor platforme online).

Dacă directiva va fi adoptată în versiunea publicată de CE, ar trebui să fie transpusă de fiecare stat membru până la 31 decembrie 2021 și să intre  în vigoare la 1 ianuarie 2022.

Obligațiile operatorilor de platforme digitale

Impactul directivei va fi unul semnificativ pentru entitățile care operează platformele digitale. Printre noile obligații se numără identificarea naturii tranzacțiilor realizate prin intermediul platformelor, colectarea datelor furnizorilor activi pe platformă, validarea corectitudinii acestora, sortarea datelor, raportarea etc.

Claudia Matei

Claudia Matei

De asemenea, este de reținut faptul că obligația se aplică și operatorilor din afara UE, dacă furnizorii sau clienții din platformă sunt din UE.

Un alt aspect de remarcat este că proiectul de directivă nu prevede o sumă limită peste care o operațiune devine raportabilă, ceea ce înseamnă că obligațiile de raportare se vor aplica tuturor jucătorilor eligibili, motiv pentru care ar putea fi destul de oneroase și descurajante pentru start-up-urile din acest domeniu, cu atât mai mult dacă sancțiunile vor fi semnificative.

Care vor fi sancțiunile aplicabile?

În privința sancțiunilor, directiva lasă la latitudinea fiecărui stat membru decizia cu privire la cuantumul acestora. Însă, dacă ținem cont de sancțiunile similare pentru neconformare aplicabile în cazul DAC 6, care pot să ajungă până la 100.000 de lei pe tranzacție, impactul acestor noi reglementări ar putea fi unul semnificativ, în special pentru afacerile mici sau operatorii în faza de start-up.

Așadar, este evident că, odată cu creșterea gradului de sofisticare, tehnologizare și internaționalizare a afacerilor în era digitală, vor apărea din ce în ce mai multe reglementări și obligații de raportare a tranzacțiilor către autoritățile fiscale. Comisia Europeană este foarte vigilentă în ceea ce privește taxarea economiei digitale, iar DAC 7 este un pas înainte în această direcție.