Teletrans S.A. derulează activități de prestare a serviciilor specifice de telecomunicații, informatică de proces și informatică managerială atât pentru clientul principal C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. cât și pentru clienții de piața liberă de telecomunicații. Performanțele obținute de S.S.T.T.I.R.E.T. Teletrans S.A. în primul semestru din acest an sunt remarcabile, reușind atingerea unui rezultat financiar pozitiv, cu un profit net în valoare de 309.848 lei și cu un EBITDA 6.05, în timp ce în aceeași perioadă a anului trecut valoarea înregistrată a fost în valoare de -442.960 lei.

Diminuarea masivă a cheltuielilor

Raportul financiar la 6 luni este cu atât mai spectaculos cu cât la finalul anului 2019 compania a înregistrat o pierdere de 4.688.097 lei. Rezultatul financiar al companiei s-a îmbunătățit într-un mod consistent comparativ cu anul precedent, fiind influențat în special de diminuarea masivă a cheltuielilor, care au fost reduse cu 797.076 lei față de aceeași perioadă a anului 2019.

Capitalul social al S.S.T.T.I.R.E.T. Teletrans S.A. la data de 30.06.2020 este în valoare de 6.874.430 lei, format dintr-un număr de 687.443 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei fiecare. Capitalurile proprii la 30.06.2020 au valoarea totală de 28.386.566 lei, înregistrându-se o scădere de aproximativ 12,2% față de anul precedent.

 În cursul primului semestru al anului 2020, Teletrans  S.A. a continuat liniile de business consacrate: servicii specifice de telecomunicații, informatică de proces și informatică managerială, înregistrând venituri în valoare de 17.055.734 lei, comparabile cu aceeași perioadă a anului trecut, când au fost realizate venituri în valoare de 17.043.833 lei.

Structuri mai suple și mai eficiente

„În același timp, în vederea diversificării activității și de creștere a veniturilor,  analizăm includerea de noi servicii in portofoliul companiei. Dezvoltarea portofoliului de servicii se va realiza atât în manieră reactivă, pe bază solicitărilor clientului, dar și proactivă, prin adaptarea constantă a pachetului de servicii oferite la evoluțiile tehnologice și la dinamica pieței. Totodată, chiar dacă rezultatele obținute de Teletrans S.A. în primul semestru au fost foarte bune, demersurile în scopul creșterii profitabilității vor continua cu reorganizarea departamentelor suport în vederea creării unei structuri mai suple și mai eficiente în gestionarea proceselor pre și post vânzare”, a declarat Dragoș Roibu, director general al Teletrans S.A.

Principalii indicatori financiari la data de 30.06.2020 sunt:

Tip indicator Denumire Formula Valoare (lei)
 

 

 

Profitabilitate

Rata rentabilității capitalului propriu Profit net/capitaluri proprii*100 1,09
Rata marjei brute Profit brut/cifra de afaceri*100 2,58
EBITDA în total vânzări EBITDA/cifra de afaceri *100 6,05
 

 

Lichiditate

Lichiditate curentă Active circulante/Datorii pe termen scurt 8.07
Lichiditate imediată (Active circulante – stocuri)/Datorii pe termen scurt 0
 

Risc

Grad de îndatorare Capital împrumutat/Capitaluri proprii 0
Rata de acoperire a dobânzii EBIT/cheltuieli cu dobânda 0
 

Activitate

Viteză rotație clienți (Sold mediu clienți *365)/cifra de afaceri 181.41

 

Viteză rotație furnizori (Sold mediu furnizori *365)/ cifra de afaceri 15.83
 

 

Solvabilitate

Rata îndatorării Datorii totale/Capitaluri proprii 0.12
Rata Solvabilitătii generale Active totale/Datorii totale 9.8
Rata autonomiei financiare Capital propriu /Capital permanent *100 100.00