În cadrul şedinţei de ieri, 8 iulie 2020 Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

Noile reglementări

Instrucțiunea privind prorogarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (2) din Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2020 privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară (instrucțiunea va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Regulamentul pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul de Recomandări pentru societățile de asigurare și de reasigurare privind unele măsuri de minimizare a efectelor crizei COVID-19;

Proiectul Normei privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor ocupaționale (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, spre consultare publică, timp de 15 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea anexei nr. 10 la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, spre consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea anexei nr. 10 la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, spre consultare publică, timp de 10 zile).

Rezultatele controalelor periodice

Stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite prin Decizia nr. 199/20.02.2020 pentru societatea Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. Pentru neîndeplinirea la termenele scadente a unora dintre obligațiile prevăzute în planul de măsuri stabilit în sarcina societății, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis sancționarea membrilor conducerii executive a Euroins România Asigurare Reasigurare S.A, după cum urmează: domnul Mihnea Tobescu, Director general – amendă în cuantum de 100.000 lei și doamna Milena Guentcheva, Director general adjunct – amendă în cuantum de 50.000 lei.

Rezultatele controlului periodic realizat la Generali România Asigurare Reasigurare S.A. Ca urmare a desfășurării acțiunii de control nu au fost reținute deficiențe care să necesite aplicarea de măsuri sancționatorii. Autoritatea de Supraveghere Financiară a solicitat societății să comunice modalitățile de implementare a recomandărilor formulate în termen de 5 zile de la finalizarea acestora.

Rezultatele controlului periodic realizat la NN Asigurări de Viață S.A. În urma desfășurării controlului periodic, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a luat decizia sancționării societății cu avertisment scris pentru deficiențe constatate în privința modului de calcul și de plată a contribuțiilor datorate Fondului de Garantare a Asiguraților și Autorității de Supraveghere Financiară. De asemenea, Autoritatea a stabilit în sarcina asigurătorului să elaboreze un plan de măsuri pentru remedierea aspectelor constatate, termenul maxim de realizare a fiecărei măsuri fiind data de încheiere a exercițiului financiar al anului 2020.

Rezultatele controlului periodic efectuat la S.S.I.F. Goldring S.A. Ca urmare a controlului periodic, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis sancționarea cu avertisment a societății pentru unele deficiențe în procesul de follow-up la recomandările anterioare ale auditorului intern și în evaluarea adecvării serviciului sau produsului de investiţii, atenționarea persoanei responsabile cu funcția de conformitate/evaluarea și administrarea riscului, precum și instituirea unui plan de măsuri, cu termen de implementare de 90 de zile, pentru remedierea deficiențelor.

Autorizări

Numirea domnului Pârvu Cătălin Vasile în calitate de Președinte, a domnului Dinu Eduard-Mădălin în calitate de Vicepreședinte și a domnului Manussos Adonios, membru în cadrul Consiliului de Administrație al societății Piraeus Insurance Reinsurance Broker România S.A.;

Numirea domnului Dan Valentin Gheorghe în funcția de Director de Investiții în cadrul NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Modificările aduse Actului constitutiv al Fondului de Compensare a Investitorilor;

Autorizarea modificărilor intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții Erste Liquidity Ron administrat de S.A.I. Erste Asset Management S.A.;

Prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare (de 5 ani consecutivi) de către BDO Audit SRL a  situațiilor financiare aferente anilor 2020 și 2021 ale Societății de Servicii de Investiții Financiare Tradeville S.A., în conformitate cu prevederile art. 21 lit. a) din Norma A.S.F. nr. 13/2019;

Prelungirea cu 1 an a perioadei maxime de auditare (de 5 ani consecutivi) de către actualul auditor financiar Ernst & Young Assurance Services S.R.L. a situațiilor financiare aferente anului 2020 ale S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. și pentru următoarele OPCVM: FDI Raiffeisen Ron Plus, FDI Raiffeisen Euro Plus, FDI Raiffeisen Ron Flexi, FDI Raiffeisen Dolar Plus, FDI Raiffeisen Confort, FDI Raiffeisen Confort Euro, FDI Raiffeisen Benefit și FDI Raiffeisen România Acțiuni;

Prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare (de 5 ani consecutivi) de către auditorul financiar Ernst & Young Assurance Services S.R.L. pentru BRD Asset Management S.A.I. S.A și fondurile deschise de investiții administrate de aceasta: FDI BRD Simfonia, FDI BRD Obligațiuni, FDI BRD Diverso, FDI BRD Acțiuni, FDI BRD Euro Fond, FDI BRD Global și FDI BRD USD Fond;

Prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare (de 5 ani consecutivi) de către actualul auditor financiar Romar-Co Audit S.R.L. a situațiilor financiare aferente anilor 2020 și 2021 ale societății S.S.I.F. Finaco Securities S.A.;

Înregistrarea la A.S.F. a caracteristicilor societății Socep S.A. Constanța ca urmare a fuziunii prin absorbție a societății Casa de Expediții Phoenix S.A. Constanța și aprobarea documentului întocmit în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Socep S.A. Constanța ca urmare a fuziunii.

Despre A.S.F.

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară ASF

A.S.F. este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.