Comisia Europeană a prezentat Consiliului propuneri de decizii de acordare de sprijin financiar în valoare de 81,4 miliarde EUR din cadrul Instrumentului SURE pentru 15 state membre. Instrumentul SURE este un element esențial al strategiei cuprinzătoare elaborate de UE pentru protejarea cetățenilor și atenuarea consecințelor socioeconomice foarte grave ale pandemiei de coronavirus. Acesta este una dintre cele trei plase de siguranță convenite de Consiliul European pentru a proteja lucrătorii, întreprinderile și țările.

Odată ce Consiliul a aprobat aceste propuneri, sprijinul financiar va fi furnizat sub formă de împrumuturi acordate în condiții avantajoase de UE statelor membre. Aceste împrumuturi vor ajuta statele membre să facă față creșterilor bruște ale cheltuielilor publice pentru menținerea locurilor de muncă. Mai exact, împrumuturile respective vor ajuta statele membre să acopere costurile legate direct de finanțarea sistemelor naționale de șomaj tehnic și a altor măsuri similare puse în aplicare ca răspuns la pandemia de coronavirus, în special pentru lucrătorii independenți.

Câți bani vor primi cele 15 state

În urma consultărilor cu statele membre care au solicitat sprijin și după evaluarea cererilor formulate de acestea, Comisia propune Consiliului să aprobe acordarea de sprijin financiar după cum urmează:

 • România
 4 miliarde EUR
 • Bulgaria
511 milioane EUR
 • Cehia
2 miliarde EUR
 • Grecia
2,7 miliarde EUR
 • Spania
21,3 miliarde EUR
 • Croația
1 miliard EUR
 • Italia
27,4 miliarde EUR
 • Cipru
479 de milioane EUR
 • Letonia
192 de milioane EUR
 • Lituania
602 milioane EUR
 • Malta
244 de milioane EUR
 • Polonia
11,2 miliarde EUR
 • Belgia
  7,8 miliarde EUR
 • Slovacia
631 de milioane EUR
 • Slovenia
1,1 miliarde EUR

Mai sunt state care vor primi fonduri

Instrumentul SURE poate oferi sprijin financiar în valoare totală de până la 100 de miliarde EUR tuturor statelor membre. Propunerile înaintate de Comisie Consiliului cu privire la deciziile de acordare a unui sprijin financiar se ridică la 81,4 miliarde EUR și vizează 15 state membre. Portugalia și Ungaria au prezentat deja cereri oficiale care sunt în curs de evaluare. Comisia se așteaptă să prezinte în scurt timp o propunere de acordare de sprijin pentru Portugalia și Ungaria. Statele membre care nu au introdus încă cereri oficiale mai au încă posibilitatea de a face acest lucru.

Împrumuturile acordate statelor membre din cadrul Instrumentului SURE vor fi susținute de un sistem de garanții voluntare din partea statelor membre. Comisia se așteaptă ca procesul de finalizare a acordurilor de garantare încheiate de statele membre cu Comisia să fie finalizat în scurt timp.

Membrii colegiului au declarat:

Președinta Ursula von der Leyen a declarat: „Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a menține locurile de muncă și mijloacele de subzistență. Facem astăzi un pas important în această direcție: la doar patru luni după ce am propus crearea Instrumentului SURE, Comisia propune acordarea a 81,4 miliarde EUR din cadrul acestuia pentru a contribui la protejarea locurilor de muncă și a lucrătorilor afectați de pandemia de coronavirus în întreaga UE. SURE este un simbol clar al solidarității în fața unei crize fără precedent. Europa este hotărâtă să protejeze cetățenii.”

sprijin financiar în valoare de 4 miliarde euro din cadrul Instrumentului SURE pentru România

Instrumentul SURE contribuie la protejarea lucrătorilor

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor, a declarat: „Lucrătorii se confruntă, în prezent, cu un nivel extrem de ridicat de insecuritate și trebuie să îi sprijinim în vederea depășirii crizei și a relansării economiilor noastre. Acesta este motivul pentru care Comisia a propus Instrumentul SURE, menit să contribuie la protejarea lucrătorilor și să faciliteze redresarea economică. Astăzi, salutăm interesul puternic manifestat de statele membre pentru accesarea finanțării necostisitoare disponibile în cadrul Instrumentului SURE în scopul sprijinirii programelor de șomaj tehnic și a măsurilor similare și așteptăm cu interes ca procesul decizional să fie finalizat rapid pentru a începe acordarea împrumuturilor.”

Nicolas Schmit, comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, a declarat: „SURE a fost una dintre primele plase de siguranță pe care am decis să le punem în aplicare pentru a garanta că lucrătorii beneficiază de un venit în perioada în care activitatea lor profesională a fost suspendată și că locurile lor de muncă sunt menținute. Instrumentul SURE va contribui, așadar, la o redresare mai rapidă. În curând, toate statele membre vor fi furnizat garanțiile cu o valoare cumulată de 25 de miliarde EUR și propunem ca cele 15 state membre care au solicitat sprijin să primească împrumuturi cu o valoare cumulată de 81,4 miliarde EUR. Acest demers este o dovadă a solidarității europene și a faptului că împreună suntem mai puternici în beneficiul tuturor cetățenilor europeni.”

Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie, a declarat: „Programele de șomaj tehnic au jucat un rol-cheie în atenuarea impactului pandemiei de COVID-19 asupra locurilor de muncă. Instrumentul SURE reprezintă contribuția Uniunii Europene la aceste plase de siguranță esențiale. Acesta va contribui la protejarea lucrătorilor împotriva șomajului și la menținerea locurilor de muncă și a competențelor de care vom avea nevoie pe măsură ce economiile noastre se vor redresa. Cererea ridicată din partea statelor membre confirmă importanța vitală a acestui sistem.”

Context

La 2 aprilie 2020, Comisia a propus Instrumentul SURE ca parte a răspunsului său la pandemia de coronavirus. La 19 mai 2020, statele membre au adoptat în cadrul Consiliului Regulamentul de instituire a Instrumentului SURE.

Contribuția fiecărui stat membru la valoarea totală a garanției corespunde cotei-părți relative care îi revine din venitul național brut (VNB) total al Uniunii Europene, pe baza bugetului UE pentru 2020.