Consiliul Concurenței și Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) au elaborat un document, ”Opinie comună”, care clarifică modalitățile prin care o companie, care a fost sancționată pentru participarea la o înțelegere de tip cartel, vizând trucarea de licitații, poate fi reabilitată dacă se află în situația de a fi exclusă de la o procedură de atribuire.

Program de conformare

Astfel, compania poate prezenta autorității contractante decizii emise de Consiliul Concurenței în ultimii 3 ani care dovedesc că a colaborat cu instituția prin aplicarea la politica de clemență și/sau recunoaștere a faptei anticoncurențiale, precum și dovezi privind elaborarea și implementarea unui program de conformare cu legislația din domeniul concurenței, în concordanță cu Ghidul privind conformarea cu regulile de concurență (disponibil la: http://www.consiliulconcurentei.ro/wp-content/uploads/2019/12/ghid_privind_conformarea_cu_regulile_de_concurenta_decembrie.pdf)

Blacklist

În același timp, autoritățile contractante au libertatea de a evalua de la caz la caz măsurile luate de operatorii economici și dovezile prezentate de aceștia.

Pentru a veni în sprijinul autorităților care fac evaluarea, Consiliul Concurenței va publica pe pagina proprie de Internet o listă actualizată (blacklist) care va cuprinde denumirea operatorilor economici care au fost implicați în investigații privind trucarea de licitații, deciziile de sancționare din ultimii 3 ani, precum și mențiuni cu privire la modalitatea de cooperare a acestora cu autoritatea națională de concurență.