Interviu cu doamna Cristina Cornaci, Fondatorul companiei Avestis International SRL

Cristina Cornaci

Cristina Cornaci

Cristina Cornaci este un profesionist dedicat, cu o experiență antreprenorială de peste 20 de ani, care prin compania pe care a fondat-o, Avestis International SRL, a implementat un sistem nou de recuperare integrată a creanțelor, dar și de reposesie a bunurilor mobile (cum ar fi bunurile de leasing, bunurile mobile și imobile ipotecate, bunurile asupra cărora sunt instituite măsuri asiguratorii etc.).

Lider înnăscut, își canalizează în permanență întreaga energie pentru atingerea unor criterii de performanță cât mai ridicate, impunând compania pe care o conduce în topul societăților specializate în recuperarea creanțelor și a bunurilor.

Avestis International asigură servicii integrate în sectorul de recuperare a bunurilor și creanțelor, acordând consultanță și oferind reprezentare juridică în litigii. Cum sunteți organizați în prezent?

Societatea noastră a inserat pe piața de profil un nou concept care întrunește servicii de recuperare a creanțelor și a bunurilor, printr-un sistem integrat pe care l-am perfecționat de-a lungul timpului. În prezent, printre clienții noștri se regăsesc societăți de leasing și instituții de credit care dețin o cotă importantă de piață, dar și societăți din diferite domenii de activitate, inclusiv societăți de recuperare creanțe care ne solicită serviciile pe segmente punctuale de activitate.

Pentru noi este foarte important să ducem la îndeplinire în termene cât mai scurte toate obiectivele încredințate de clienții noștri, acordând o atenție deosebită resurselor alocate, astfel încât să găsim un echilibru optim între costurile suportate de client și atingerea cu promptitudine a scopurilor urmărite de clienții noștri.

 Compania noastră este structurată pe trei departamente principale, aflate într-o permanentă interdependență, care dau naștere unui sistem unitar, complet și complex: departamentul recuperări/reposesii, departamentul recuperare creanțe și departamentul litigii.

Activitatea de recuperare sau reposesie a bunurilor este principalul nostru atu, fiind fundamentul dezvoltării acestui business. Ne distingem prin competențele noastre profesionale, materiale și teritoriale întrucât, oriunde s-ar afla un bun mobil, noi suntem capabili să îl identificăm și să îl recuperăm.

În acțiunile întreprinse pe segmentul de recuperare a bunurilor am experimentat și ne-am confruntat cu situații unice, câteodată excepționale, pe care le-am gestionat astfel încât să obținem rezultatele dorite și, bineînțeles, cele mai profitabile. Resursele de care dispunem pentru activitatea de recuperare sunt vaste și apelăm la toate mijloacele legale pentru îndeplinirea sarcinilor pentru care suntem mandatați. Departamentul de reposesie a bunurilor sau de ridicare a bunurilor sechestrate în vederea valorificării, este alcătuit din consilieri juridici cu responsabilitate pe toate  zonele din țară, oferind acoperire completă pe toate zonele existente, atât pe teritoriul României, cât și în afara acestuia. Capacitatea noastră de a forma legături a condus la formarea unei extinse rețele de colaboratori, responsabilitatea suprapunându-se pe competența teritorială a Curților de Apel.

Recuperarea creanțelor este un proces minuțios care survine activității de recuperare a bunurilor ce fac obiectul contractelor de leasing reziliate, o activitate conexă pentru care avem pregătită o echipă de avocați și consilieri juridici specializată în domeniu.

Soluționarea pe cale amiabilă a acestor situații își are și aici importanța și întâietatea, întrucât milităm pentru identificarea soluțiilor optime și mai puțin costisitoare atât pentru creditori, cât și pentru debitori, încurajând încheierea angajamentelor de plată, oferind, cu acordul creditorilor, înțelegere financiară, precum și reduceri ale debitelor datorate de către debitori.

În încercarea debitorilor de a testa lumea juridicului, prin implicarea lor activă în această dimensiune care se soldează în final cu stabilirea adevărului și a corectitudinii, am pus bazele Departamentului de litigii care are ca scop instrumentarea dosarelor în cadrul tuturor instanțelor de judecată din țară. Departamentul litigii este format din consilieri juridici și avocați specializați pe acest segment de activitate, care administrează în prezent dosare active pe rolul tuturor instanțelor din țară, pe procedura executării silite (contestații la executare), acțiuni în pretenții, dosare ce tratează diverse etape din procedura insolvenței, dosare în care s-au formulat plângeri penale, diverse proceduri speciale civile dar și acțiuni pe dreptul comun (reziliere contract, clauze abuzive, nulitate contract, obligația de a face etc).

Cu ce profesioniști în domeniu colaborează societatea AVESTIS? (avocați, executori judecătorești, contabili, evaluatori,  detectivi,  etc.)?

În ceea ce privește procedura executării silite, colaborăm cu executori judecătorești din circumscripția tuturor curților de apel din țară și, de-a lungul timpului, am avut împreună foarte multe realizări pe acest segment al reposesiilor de bunuri, recuperărilor de creanțe ori de bunuri sechestrate. Aceasta deoarece, încă de la începutul colaborărilor, am pus la punct o procedură de lucru foarte organizată, iar procedurile execuționale pe care le urmărim au fost și sunt în continuare instrumentate minuțios și cu celeritate.

Colaborăm, de asemenea, cu experți tehnici judiciari pentru realizarea expertizelor tehnice, în principal cele care au ca obiectiv evaluarea bunurilor mobile/ imobile asupra cărora ne concentrăm în cursul urmăririi silite.

Nu în ultimul rând, practicienii în insolvență sunt profesioniștii alături de care lucrăm atunci când debitorii intră în procedura insolvenței ca urmare a dificultăților financiare cu care se confruntă.

Avem în echipa noastră avocați care realizează cu succes reprezentarea juridică a clienților, cu o bogată experiență și cu o pregătire profesională deosebită, precum și experți contabili care ne asistă pe toate proiectele în derulare, nominalizându-i totodată ca și experți consilieri în cadrul expertizelor contabile judiciare dispuse de instanțele judecătorești.

În ce orașe / regiuni din țară aveți mai multe dosare? Ce tipuri de dosare predomină?

Așa cum am menționat mai sus, acoperim toate regiunile țării și nu putem indica regiuni unde avem mai multe dosare, deoarece activitatea noastră este una extrem de dinamică și concentrația de dosare pe zone fluctuează foarte mult. Este important să răspundem eficient și transparent solicitărilor clienților noștri, prin atenția deosebită acordată fiecărui dosar și avem grijă să oferim cele mai optime soluții în atribuțiile pentru care suntem mandatați.

Privitor la tipologia dosarelor, precizăm că predomină contractele de leasing având ca obiect autovehicule, urmate apoi de dosarele unde avem echipamente și utilaje agricole, cele cu echipamente tehnologice și, nu în ultimul rând contractele de leasing imobiliar însă acestea sunt, în general, puține pe piață. De asemenea, o cotă foarte importantă în activitatea noastră o reprezintă creanțele provenind din contractele de credit negarantate.

Deși, generic vorbind, creanțele neperformante provin în cea mai mare parte din contracte de credit sau de leasing, noi asigurăm cu succes și recuperarea creanțelor provenite din contractele comerciale sau din orice alte tipuri de contracte.

Creanțele provenite din contracte încheiate între profesioniști ridică o problematică și o procedură diferită față de leasing și credit, deoarece mediul de afaceri nu beneficiază de o cultură care să încurajeze respectarea unor valori morale și un comportament etic în relația de afaceri, lucru care creează perturbări majore circuitului economic. Clienților noștri din sfera producției și a serviciilor, le acordăm suport nu numai în cazul recuperării creanțelor dar și în ceea ce privește relația acestora cu furnizorii, angajații sau alți terți.

Care sunt etapele principale pentru soluționarea pe cale amiabilă a unui dosar ce presupune recuperarea creanțelor?

În primul rând, menționăm că soluționarea pe cale amiabilă a dosarelor reprezintă o prioritate pentru noi și alocăm resurse, atenție și dedicație deplină pentru realizarea acestui deziderat. Suntem de părere că cel mai important lucru în rezolvarea amiabilă a dosarelor este reprezentat de contactul direct cu debitorii, în mod constant, până la realizarea obiectivelor propuse.

Contactul direct cu debitorul se dovedește, în cele mai multe cazuri, extrem de eficient, întrucât procedurile judiciare de recuperare presupun costuri ridicate atât pentru creditori, cât și pentru debitori, și perioade de soluționare foarte lungi.

În situația în care nu reușim recuperarea pe cale amiabilă a creanței, trecem la procedurile judiciare specifice, prin intermediul avocaților cu care colaborăm, specializați pe acest segment de activitate.

Nicio executare nu poate începe până când executorul judecătoresc nu obține o încuviințare din partea instanței. Cum apreciați activitatea instanțelor de judecată și perioada de timp în care se soluționează astfel de dosare?

Încuviințarea executării silite este, conform Codului de procedură civilă, o procedură formală prin care instanța de executare este chemată să verifice câteva aspecte legate de acuratețea începerii procedurii execuționale: existența unui titlu executoriu, competența executorului judecătoresc, justificarea unei creanțe, etc. Cererea formulată de executorului judecătoresc trebuie soluționată fără citarea părților, în decurs de 7 zile de la înregistrarea dosarului, iar motivarea hotărârii trebuie să fie efectuată în maxim 7 zile.

De cele mai multe ori, termenele procedurale sunt respectate. Există o serie de instanțe mai aglomerate din țară, unde executorii se văd nevoiți să aștepte o perioadă mai lungă pentru comunicarea încheierilor de încuviințare, dar sunt cazuri izolate.

Chiar și pe perioada stării de urgență, instanțele au continuat soluționarea acestor cereri, ce au fost exceptate de la măsura suspendării judecării cauzelor civile.

Având în vedere criza economică iminentă, este de așteptat o creștere a numărului de dosare de executare silită, inclusiv popriri, pentru persoane fizice și persoane juridice. Ce lecții au învățat specialiștii în colectarea creanțelor din criza anilor 2009-2010?

În general, etapele și pașii pe care îi parcurgem sunt aceleași însă putem spune că am învățat să acordăm mai multă atenție etapei amiabile de recuperare a creanțelor și a bunurilor, deoarece procedurile judiciare sunt, în general, greoaie și generează costuri destul de ridicate pentru clienții noștri.

Soluționarea litigiilor continuă să fie o problemă destul de spinoasă, în sensul că acestea se derulează uneori chiar pe parcursul mai multor ani, deși Noul Cod de Procedură Civilă care a intrat în vigoare în anul 2013 a inclus prevederi care să permită instanțelor judecarea cauzelor cu celeritate, cu stabilirea termenelor de judecată chiar de pe o zi pe alta. Prevederile acestui cod însă nu s-au putut implementa întocmai deoarece sistemul judiciar este deficitar, instanțele nebeneficiind nici de personal suficient și nici de logistica necesară realizării actului de justiție în condiții optime.

Recuperarea creanțelor datorate de persoanele juridice ridică riscuri sporite de neîncasare, riscuri cauzate de lipsa activelor, diminuarea fluxului de numerar și insolvență. Cum a evoluat în ultimii ani numărul de cazuri unde nu s-au putut recupera creanțele deoarece nu s-a reușit identificarea unor bunuri sau venituri în patrimoniul debitorilor?

Da, riscul de insolvabilitate al debitorilor este extrem de mare, mai mult de jumătate din numărul debitorilor neavând venituri sau bunuri urmăribile. În cazul persoanelor juridice, contextul generat de pandemie poate duce la sincope în desfășurarea activității, întreruperea fluxului de numerar și în final imposibilitatea achitării creanțelor la scadență. În cazul persoanelor fizice însă, acestea de multe ori își creează propria stare de insolvabilitate în scopul eludării obligațiilor financiare.

Chiar dacă și persoanele fizice se confruntă cu lipsa veniturilor generată de șomaj, aceasta însă este doar o etapă ce poate fi surmontată în viitor. Prin urmare, milităm pentru un grad sporit de responsabilitate financiară, accesarea cu prudență a creditelor astfel încât gradul de îndatorare să nu fie foarte mare, iar atunci când deja se ajunge la etapa executării silite debitorii să fie conștienți că nu pot nega la nesfârșit obligația de rambursare.

Ce-i sfătuiți pe antreprenorii români care au avut contracte cu firme și consumatori care nu-și mai achită obligațiile contractuale? Cum pot fi prevenite astfel de situații?

Pentru a putea fi recuperat prejudiciul cauzat de nerespectarea obligațiilor contractuale, este imperios necesar ca societățile creditoare să ia măsuri prompte, în sensul de a încredința dosarele societăților de recuperare într-un termen cât mai scurt pentru a putea fi evitată creșterea riscului de insolvabilitate a debitorilor prin amânarea procedurilor amiabile ori judiciare.

De asemenea, am sfătuit mereu antreprenorii ca, la încheierea contractelor comerciale sau pe parcursul derulării acestora, când constată întârzieri la plata facturilor să obțină din partea partenerilor contractuali garanții. Fie garanții persoanele (contracte de fidejusiune/ bilete la ordin avalizate) fie garanții reale mobiliare (cum ar fi ipoteca asupra unor autovehicule sau echipamente tehnologice sau imobiliare). Existența garanțiilor sporește gradul de responsabilitate al debitorilor și reduce riscul insolvabilității.

Cum apreciați concurența existentă pe acest segment de piață, al recuperării creanțelor, având în vedere că a crescut numărul entităților ce desfășoară această activitate, lista cu toate firmele fiind în evidența Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor?

Concurența este într-adevăr acerbă, fiecare firmă de recuperare dorind să își mărească portofoliul. Ne-am concentrat însă pe calitatea serviciilor pe care le acordăm, pe fidelizarea clienților noștri, iar recomandările din partea clienților existenți ne-au ajutat să ne extindem. Munca asiduă și rezultatele foarte bune obținute în mod constant, reprezintă cartea noastră de vizită care ne departajează de competitorii noștri și ne fac unici.

Camera Deputaților a votat în acest an darea în plată, cu criterii de impreviziune. Cum apreciați aceste modificări legislative?

Intervenția legiuitorului pe acest segment a fost decisivă pentru contractele de credit imobiliare accesate în monedă străină (în special francul elvețian).

Impreviziunea însă este o instituție foarte clar reglementată în Noul Cod Civil, și considerăm că teoria impreviziunii putea fi aplicată cu succes chiar înaintea acestor modificări legislative, numai că practica instanțelor judecătorești nu a fost unitară iar gradul de subiectivism în soluționarea cauzelor de către judecători a fost destul de mare.

Noile modificări legislative sunt binevenite deoarece conferă criterii obiective în funcție de care instanțele urmează să aplice impreviziunea. Desigur, jurisprudența își va spune cuvântul și urmărim cu interes evoluția cauzelor de acest tip, poate că în câțiva ani vom putea concluziona cu certitudine care a fost impactul acestor noi modificări legislative asupra practicii judiciare.

În final, aș dori să adaug că obiectivele noastre privesc în primul rând necesitățile clienților și adaptarea la rigorile și exigențele acestora, într-o manieră cât se poate de transparentă și profesionistă, având la bază principii care au dus la îndeplinirea nevoilor clienților noștri, prin implementarea unor soluții eficiente și cu implicații financiare reduse, în scopul îndeplinirii nevoilor existente și a atingerii obiectivelor propuse.

A fi bun nu însemnă să fii primul, a fi bun însemnă să fii unic și inovator în domeniul tău!

Interviu apărut în revista Club Antreprenor, ediția I