La sediul Camerei de Comerţ si Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) a avut loc semnarea protocolului de colaborare între Camera bucureşteană şi Asociația RBC Business Chamber – Camera de Afaceri (RBC).

Ca urmare a semnării acestui document de către preşedintele Camerei bucureștene, dr. ing. Costică T. Mustață, şi de către președintele RBC, Paula Pîrvănescu, în prezența prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, secretar general al CCIB, și dr. ing. Marius Viționescu, consultant RBC, cele două părţi vor coopera în vederea organizării, în parteneriat, inclusiv în cadrul Palatului CCIB Business Centre, a unor forumuri de afaceri, workshop-uri, conferințe, activități de formare/perfecționare profesională, cu scopul de a încuraja și sprijini oamenii de afaceri în diverse domenii de activitate să-și crească competitivitatea și să-și internaționalizeze afacerile.

Un alt obiectiv asumat de părți prin semnarea protocolului amintit vizează organizarea în comun de misiuni economice pe piețe de interes în vederea: promovării ofertei românești pe plan extern, atragerii de investitiții străine în România și, în actualul context internațional, relocării unor capacități de producție din Asia în țara noastră.

România nu este acolo unde merită pe piețele internaționale

„România nu este acolo unde merită pe piețele internaționale. Obiectivul nostru este de a promova și susține comunitatea de afaceri românească pentru a fi cât mai prezentă pe piețele externe, utilizând toate instrumentele posibile. Lucrând împreună, cu deschidere și transparență, vom reuși să ducem la bun sfârșit proiectele pe care ni le propunem”, a declarat în deschiderea evenimentului, dr. ing. Costică T. Mustață.

Protocol de colaborare între Camera bucureșteană și RBC

La rândul său, Paula Pîrvănescu a subliniat interesul de a dezvolta proiecte cu CCIB, punctând experiența în ceea ce privește activitatea de comerț exterior și accesarea de fonduri structurale și de coeziune.

Referindu-se la internaționalizarea activității firmelor autohtone, secretarul general al CCIB a punctat oportunitatea de promovare a ofertei românești și prin intermediul reprezentanței CCIB de la Tanger, atât în statatele din zona Magrebului cât și în alte țări din Africa.

Conducerile CCIB și RBC și-au exprimat convingerea că, printr-o bună conlucrare, prevederile acordului vor fi rapid puse în aplicare, fiecare manifestându-şi întreaga disponibilitate de a contribui la o mai corectă şi eficientă informare a mediului de afaceri.

Accent pe promovarea și diversificarea exporturilor

Semnarea protocolului de colaborare cu RBC se înscrie în sfera preocupărilor constante ale Camerei bucureştene de a contribui la internaționalizarea activității comunității de afaceri a Capitalei, cu accent pe promovarea și diversificarea exporturilor, precum și pe atragerea de investiții străine.